Skip to main content

Elsäkert lantbruk

Nyhet   •   Nov 29, 2010 11:52 CET

Elanläggningar och elektrisk materiel vid lantbruk är extra utsatta för slitage och påfrestningar.

Det är den som äger eller driver ett lantbruk som har ansvaret för att både elanläggningen och de apparater som ansluts till vägguttagen är hela och används på rätt sätt. Kontrollera alla stickproppsanslutna elmateriel och byt ut eller låt reparera trasig elutrustning. Låt en behörig elinstallatör med vana av elinstallationer på lantbruk kontrollera lantbruket med jämna mellanrum.

Kontrolla elanläggningen

Det finns tydliga regler som säger att en elanläggning ska kontrolleras fortlöpande. Däremot finns det inga regler som säger hur ofta det bör ske. Men, ju äldre och hårdare utnyttjad elanläggningen i lantbruket är, desto oftare bör de kontrolleras.

Äldre lantbruk

Har du ett äldre lantbruk ska du vara extra uppmärksam. Även om eluttag och strömbrytare ser hela ut är det ingen garanti för att elledningarna i väggen är det. Möss och råttor kan orsaka stora skador om de exempelvis gnager på elledningarna. Eftersom elmateriel har en begränsad livslängd bör en renovering av lantbruksbyggnader även omfatta elanläggningen.  

Fast installation istället för gummikabel med stickpropp

Fast monterade maskiner vid lantbruk försörjs ofta med trefasmatningar. Av dem är många anslutna med gummikabel med stickpropp. Men, om du inte har behov av att flytta maskinerna är det bättre att låta installera maskinen till den fasta anslutningen.

Byt ut Semko-17 don

Har ditt lantbruk Semko-17 don bör dessa bytas ut. Sedan 1992 är försäljning av Semko-17 don förbjuden i Sverige. Donen är farliga eftersom höljet är av metall och kan bli spänningssatt om det inträffar ett fel.