Skip to main content

Farlig takarmatur återkallas från konsumenter

Nyhet   •   Jan 10, 2018 07:38 CET

Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ABS M-Sport AB ska återkalla en typ av takarmatur som kan ge elchocker.

Takarmaturen är felaktigt konstruerad och kan orsaka elchock. Den saknar också en korrekt EU-försäkran vilket är en allvarlig administrativ brist. Nu har Elsäkerhetsverket beslutat att ABS M-Sport AB ska återkalla alla armaturer som sålts till konsumenter.

- I samband med att man byter ljuskälla kan man komma åt delar som ger livsfarlig strömgenomgång, säger Thomas Nilson vid Elsäkerhetsverkets produktavdelning.

Flertal brister

Ett antal farliga brister har konstaterats. Anslutningsledarna och de interna ledarna är för klent tilltagna och lossnar lätt vid dragprov. Isolationsavståndet är enbart 1,4 millimeter i armaturen och uppfyller inte kravet som är på minst 4,6 millimeter. Armaturen klarar inte heller spänningsprov. Detta gör att Elsäkerhetsverket har beslutat att ABS M-Sport AB ska återkalla alla sålda takarmaturer.

Takarmaturen har sålts under varumärket OED Group Limited och modellen heter ABS-150-50W, OD-SS1550

Har du köpt den här produkten?

Om du äger denna produkt så bör du lämna tillbaka den till inköpsstället eller förstöra den. Elsäkerhetsverket har ålagt företaget att varningsinformera.

Mer information om produkten finns under sidan om försäljningsförbud på Elsäkerhetsverkets webbplats.

För mer information kontakta

Thomas Nilson, Inspektör marknadskontroll, Avdelningen för produkter Telefon: 010-168 05 28, 072-518 14 41
E-post: thomas.nilson@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund, kommunikationschef vid Elsäkerhetsverket Telefon: 010-168 05 16, 072-522 13 57
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se