Skip to main content

Heta ytor – hett projekt

Nyhet   •   Jul 26, 2012 08:02 CEST

Brödrostar, våffeljärn, bordsgrillar och bänkspisar är produkter som används dagligen i våra hem. I samarbete med andra europeiska länder försöker nu Elsäkerhetsverket komma till rätta med att skapa säkerhet kring ytor som kan bli mycket varma och ge allvarliga brännskador.

Enligt de regler som gäller idag är det tillåtet med höga temperaturer på utsidan av exempelvis en brödrost. Och sitter det en märkning på som varnar för höga temperaturer så får den lov att vara ännu varmare. Det innebär att den som använder elprodukter så som brödrostar, bordsgrillar eller bänkspisar kan utsättas för risk att brännskadas.

Hundratals produkter testas

EU-projektet startade i januari och kommer under 2012 att testa minst tio olika produkter i varje medlemsland. Totalt kommer ett hundratal produkter att testas. Det är alltså de ytor som finns på produktens utsida och som är lätta att komma åt som testas. Syftet är att försöka påverka de gällande regler som finns idag kring hur varma elprodukter få bli på ytan.

– Det är ett problem idag med att det finns en risk för brännskador när man använder exempelvis en brödrost. Att utsidan kan bli så varm att skador uppstår är något vi måste se över, säger Margareta Willbergh, inspektör vid Elsäkerhetsverket. Tillsammans köper vi in och testar produkter som finns ute på marknaden i olika länder. På så vis får vi in mätdata som vi sedan kan jämföra och ta ställning till. Idag finns det inga sådana data registrerade. Det är också viktigt att vi informerar konsumenter om detta för att öka medvetenheten och på så vis minska risken för skador.

Gällande regler

Standarderna Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål (SSEN60335), som tillverkarna ska uppfylla innan deras produkter sätts på marknaden, faller under Direktivet för elektrisk utrustning inom vissa spänningsgränser (LVD, 2006/95/EC).

Projektgruppen (ADCO) som arbetar under LVD består av ett tiotal medlemmar som samtliga är myndigheter med ansvar för marknadskontroll i respektive EU-land. Länder som finns med i projektet är: Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Tyskland och Ungern.

Den svenska delen av projektet är klar i början av augusti. Därefter kommer en sammanställning av projektet att vara klar under hösten 2012.

 

Text: Sandra Hjelm

 

Kontaktpersoner vid frågor:

Margareta Willberg, inspektör, Elsäkerhetsverket
0550 851 47, 070 254 93 54

Per Hellström, informatör, Elsäkerhetsverket
0550 851 35, 070 859 73 96