Skip to main content

Hur blir man Sveriges modernaste myndighet?

Nyhet   •   Mar 01, 2018 10:48 CET

Elsäkerhetsverkets medarbetare, Foto: Lars Berg

I november 2017 fick Elsäkerhetsverket ta emot utmärkelsen SverigesModernaste Myndighet vid Kvalitetsmässan. I en rapport beskriver nu myndigheten sin utvecklingsresa där nyckelord som involvering, mod och kommunikation varit bidragande till en positiv omställning.

Elsäkerhetsverket har de senaste åren genomfört en rad förändringar i sin verksamhet för att skapa bättre effekter i samhället och ett mer ändamålsenligt arbete med elsäkerhet. Bland annat har en ny process för verksamhetsplanering utvecklats där gamla arbetssätt omprövats och samarbetet mellan avdelningarna ökat. Ett omfattande arbete med att genomföra en reform på behörighetsområdet och nya metoder för samarbeten med externa målgrupper har involverat alla medarbetare och chefer. Föreskriftsarbete, nya e-tjänster, värdegrundsarbete och omfattande informationssatsningar har vidgat synen på målgrupper och lett till konkreta samarbeten och resultat såväl internt som externt.

- Rapporten är ett exempel på vår strävan att agera snabbfotat, visa öppenhetmot våra intressenter och inte göra saker svårare än de behöver vara, säger Elisabet Falemo, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket.

Myndigheten deltog åren 2015 och 2017 i processen för att bli Sveriges Modernaste Myndighet. Den första omgången gav värdefull återkoppling och självinsikt. Den andra omgången visade tydligt på den utveckling som skett. Utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet 2017 har lett till ett ökat intresse för myndigheten och stärkt självförtroende och stolthet hos medarbetarna.

Med syfte att inspirera andra att genomföra sina unika utvecklingsresor har Elsäkerhetsverket gjort en sammanfattning av processen för sin verksamhetsutveckling. Det handlar om ett långsiktigt arbete och krävs uthållighet. Elsäkerhetsverkets nya arbetssätt är resultat av många års diskussioner om vem man är till för, hur man arbetar och vad som behöver utvecklas.

Juryns motivering: "På den här myndigheten har man vågat ompröva gamla arbetssätt och idagutförs uppdraget på ett nytt sätt och med ett tydligt fokus på att uppnå störstamöjliga samhällsnytta. Under omställningsarbetet har myndigheten visat på sin förmågaatt agera snabbfotat, och på värdet av öppenhet mot och involvering avsina intressenter. På myndigheten ser man hellre möjligheter än hinder och görinte saker svårare än de behöver vara. Här står också utvecklingenav statstjänstemannarollen högt på agendan och medarbetarna ser sigsom ambassadörer för myndigheten och dessuppdrag."

Här kan du läsa rapporten ”Så blev Elsäkerhetsverket Sveriges Modernaste Myndighet 2017”

Fakta om Elsäkerhetsverket:Elsäkerhetsverket är en teknisk förvaltningsmyndighet med lång tradition och erfarenhet av tillsyn, behörighetshandläggning och föreskriftsarbete. Myndigheten har drygt 50 medarbetare och utför tillsyn, marknadskontroll, tar fram föreskrifter och bidrar till kunskapsuppbyggnad kring elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Myndigheten har huvudkontor i Kristinehamn och regionkontor i Umeå, Stockholm och Hässleholm.

För mer information kontakta

Cia Edlund, kommunikationschef vid Elsäkerhetsverket
Telefon: 010-168 05 16
cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Bifogade filer

Word-dokument