Skip to main content

Internationellt ATEX-möte i Malmö

Nyhet   •   Jun 23, 2011 10:35 CEST

Den 22-23 juni hölls ett möte om europeisk marknadskontroll i Malmö där det diskuterades utrustning och säkerhetssystem i explosionsfarlig miljö. Elsäkerhetsverket var värd för sammankomsten och totalt kom 28 personer från 18 medlemsländer.

ATEX AdCo är ett marknadskontrollsamarbete där alla myndigheter inom europeiska frihandelssammanslutningen är inbjudna för att diskutera marknadskontrollfrågor. Marknadskontroll angående utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar.

– Jag är mycket glad för att så många medlemsländer representerades på mötet. Det är viktiga diskussioner och många saknyttiga frågor som dyker upp under de här två dagarna, säger Fredrik Kagerud vid Elsäkerhetsverket och som är ordförande för gruppen.

För att få praktiska exempel på tillämpningen av ATEX-direktiven (94/9/EG) besökte gruppen Akzo Nobel Decorative Coatings Sverige AB i Malmö. AkzoNobel är världens största färgtillverkare och ledande inom färg till konsument och industri. I Malmö arbetar de främst med att utveckla, tillverka och marknadsföra färger och lacker till den träbearbetande industrin.

ATEX är ett namn som kommer från franska språkets Atmosphères Explosibles – explosiva atmosfärer och AdCo är en förkortning av Administrative Cooperation working group.