Skip to main content

Kolla elen efter översvämningen

Nyhet   •   Aug 22, 2014 14:32 CEST

Flera områden i Sverige har senaste tiden drabbats av översvämningar. El och vatten kan vara en farlig kombination. I samband med höga vattenflöden bör du se upp med elprodukter och installationer som kan ha skadats.


Om en fastighet börjar fyllas med vatten ska strömmen slås av omedelbart. Om vattnet redan är i kontakt med exempelvis vägguttag eller elcentral bör nätägaren kontaktas för att bryta strömmen. Gå inte in i en vattenfylld fastighet utan att du är säker på att strömmen är bruten.

Kontakta elinstallatör för översyn 

Har din fastighet översvämmats är det viktigt att du kontaktar en elinstallatör för att kontrollera att anläggningen är felfri innan strömmen slås på igen. Elektriska produkter och elinstallationer är alltid känsliga för fukt och kan ha tagit skada. 

Elcentraler, elmätare och andra känsliga apparater som är placerade i källare är exempel på sådant som kan vara extra utsatt. Det är därför viktigt att kontrollera att uttag, kopplingsdosor och andra produkter inte är skadade och att de är torra (genom isolationsmätning) innan strömmen återinkopplas.

Vid risk för översvämning

  • Var uppmärksam om du vet att det finns risk för översvämning i ditt område. 
  • Flytta elektronisk utrustning till säker plats. 
  • Bryt strömmen om vattnet kommer nära. 
  • Kontakta elinstallatör för kontroll innan strömmen slås på igen.

På Elsäkerhetsverkets webbplats kan du läsa mer om elsäkerhet www.elsakerhetsverket.se

Foto: Elsäkerhetsverket


Vid frågor, kontakta 

Bosse Johansson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket 0550-851 72, 070-301 72 57 bosse.johansson@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund, informationschef vid Elsäkerhetsverket 0550-851 36, 072-522 13 57 cia.edlund@elsakerhetsverket.se