Skip to main content

Kolla elen innan du köper hus

Nyhet   •   Okt 08, 2014 10:28 CEST

Varje år brinner cirka 1 000 svenska hem på grund av elrelaterade fel enligt Elektriska Nämnden. Se till att göra en elbesiktning innan du köper nytt hus, för det är vid ägarbyten de flesta felaktiga elinstallationerna upptäcks.

Hus som brinnerIdag finns det inget krav på att elinstallationer i privatbostäder ska kontrolleras och det är vanligt att elbesiktningar i samband med husköp utelämnas. Anledningarna till att elbesiktningar inte görs är flera, en orsak kan vara brist på medvetenhet menar Ola Nybell vid SkandiaMäklarna. 

- I de flesta fall diskuteras inte elsäkerheten på samma vis som exempelvis fuktskador. Jag tror att många följer principen ”people do what other people do”, man gör som människor i sin omgivning gör. Det är inte vanligt med elbesiktningar och om inte vänner och bekanta i en persons sociala nätverk prioriterar detta så hamnar det i skuggan, menar Ola Nybell. 

Dolda fel 

Om en elbesiktning inte genomförts och det efter ett en tid visar sig finnas en brist i elinstallationen så är det inte självklart att detta kan räknas som ett dolt fel. För att köparen ska kunna åberopa ett dolt fel, vilket innebär att ansvaret hamnar på säljaren, så ska det kunna uteslutas att felet inte hade upptäckts vid en, i det här fallet, elbesiktning. 

- I sällsynta fall kan säljaren och köparen komma överens om en lägre köpesumma om köparen går med på att friskriva säljaren från dolda fel. I annat fall har den som säljer en privatbostad i Sverige ansvar för husets tillstånd i tio år efter försäljningen, säger Ola Nybell. Om säljaren friskrivs innebär det att köparen inte i efterhand kan få någon ersättning om det visade sig finnas dolda fel. 

Säljarens marknad och ditt ansvar

Att elbesiktningar inte görs kan också handla om att tiden inte räcker till. Säljaren är angelägen om att få sitt hus sålt och finns det flera intresserade så är det snabba beslut som gäller. Men det kan också finnas en oro för att just fel i elinstallationen upptäcks, från säljarens sida. 

- Vi påbörjade ett projekt 2011 med syftet att genom vår fastighetsbyrå erbjuda säljaren en gratis elbesiktning. Projektet fick läggas ned då intresset från säljarens sida var för lågt. Troligtvis var säljarna oroliga för att fel i bostadens elinstallationer skulle upptäckas, säger Thomas Söderlund vid Länsförsäkringar Gotland. En husaffär är för många det största köpet man gör i sitt liv och att då är det ett vågat beslut att inte göra en elbesiktning. För det är du som äger ett hus som har innehavaransvaret för en elanläggning. Med innehavaransvaret menas att du ska se till att fasta elinstallationer, och produkter som ansluts till den, är korrekta och inte utgör någon risk för skada på människa eller egendom. 

Elbesiktning kan rädda liv 

Det ligger många elrelaterade brister bakom ett tusental husbränder varje år. Detta är inte enbart en ekonomisk förlust utan också en stor risk för människoliv, genom att göra en elbesiktning kan du minska risken avsevärt. Förra året såldes 51 431 småhus för permanent boende enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) och enligt Jan Berggren vid Elektriska Nämnden är antalet besiktningar som gjordes i samband med privata bostadsköp marginellt. 

- Det är en skrämmande liten del som väljer att göra en elbesiktning. Om fler blev medvetna om vilka faror det kan innebära med en felaktig elinstallation skulle den här siffran öka drastiskt. Jag vill gärna se att fler genomför en elbesiktning i samband med sitt husköp. Då kommer det att bli en dramatisk minskning för antalet elbränder, kanske de om tio år halverats, säger Jan Berggren. 

Danmarks lösning på problemet 

I Danmark kräver försäkringsbolagen, sedan maj 2012, elbesiktning i samband med varje husköp. Enligt branschorganisationen Tekniq i Danmark upptäcktes inte mindre än 95 000 felaktiga installationer bara under de två första månaderna. Av dessa ansågs 5 procent vara så allvarliga att de utgjorde en omedelbar risk för skada eller brand. 

- Totalt gjordes 52 473 elbesiktningar under 2013. Av dessa visade sig 93 procent ha fel och brister i någon grad. Vi har ännu inga siffror på hur detta eventuellt påverkat brandstatistiken, men vi hoppas såklart på positiva siffror, säger Brian Grau Andersen vid Sikkerhedsstyrelsen i Danmark. 

Vem utför elbesiktning? 

Du kan kontakta din lokala elinstallatör för en elbesiktning, vill du anlita en auktoriserad besiktningsingenjör så kan du få hjälp att hitta en sådan via Elektriska Nämnden. Elektriska Nämnden är en del av Brandskyddsföreningen och de auktoriserar besiktningsingenjörer, eller annan elkonsult som utför besiktningsuppdrag. 


Kontakt

Sandra Hjelm, informatör vid Elsäkerhetsverket
tel. 0550-851 31, 070-271 55 11
sandra.hjelm@elsakerhetsverket.se

Läs mer på: www.elsakerhetverket.seArtikeln: http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Press/Nyheter/Kolla-elen-innan-du-koper-hus1/