Skip to main content

Ledamöter i Elsäkerhetsrådet utsedda

Nyhet   •   Jul 04, 2013 10:32 CEST

Ledamöterna i Elsäkerhetsrådet vid Elsäkerhetsverket är nu utsedda av regeringen. Den 19 juni beslutades om förordnande för nio ledamöter som ska vara verksamma i rådet under tre år.

Elsäkerhetsrådet är ett insynsråd vid Elsäkerhetsverket och består av med nio ledamöter. Rådets uppgift är stödja generaldirektören i frågor om myndighetens verksamhet. De nio ledamöterna utses av regeringen och det är generaldirektören för Elsäkerhetsverket, Elisabet Falemo, som är ordförande i Elsäkerhetsrådet.

Med ett förordnande från och med den 1 juli 2013 till den 30 juni 2016 utser regeringen följande ledamöter:

Bo-Göran Ahl, f.d. kanslichef, Elektriska Nämnden
Lars Eklund, enhetschef, Post och Telestyrelsen
Thomas Korssell, vd, Svensk Elstandard
Barbro Köhler-Krantz, senior advisor, Arbetsmiljöverket
Stina Wallström, produktsäkerhetsansvarig, Teknikföretagen
Mikael Schmidt, enhetschef, Konsumentverket
Tina Nordling, ombudsman, Svenska Elektrikerförbundet
Matz Tapper, teknikansvarig elnät, Svensk Energi
Jan Siezing, vd, Elektriska Installatörsorganisationen Kontakt

Kontakt:
Cia Edlund, informationschef, Elsäkerhetsverket
0550-851 36, 072-522 13 57
cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Bifogade filer

PDF-dokument