Skip to main content

Lys upp sommarfesten med säker belysning

Nyhet   •   Jul 30, 2015 08:52 CEST

Under sommaren vistas vi alltmer i våra trädgårdar och snart kanske det är dags att lysa upp tillvaron med en kräftfest. Men el tillsammans med de fuktiga kvällarna kan vara en farlig kombination.

Belysningen i våra trädgårdar blir allt mer trendig och ljus används för att skapa stämning. Idag använder vi mer el utomhus än förr, exempelvis till belysning vid trädgårdsfesten, utomhuskök eller infravärme. Det handlar inte längre bara om en lampa ovanför dörren och på husfasaden för att lysa upp infarten.

Trädgården det nya vardagsrummet
Som ägare av en fastighet eller bostadsrätt är du ansvarig för att alla elinstallationer är gjorda på ett korrekt sätt och att produkter ansluts och används på ett säkert sätt. Belysning för utomhusbruk ska uppfylla särskilda krav för att klara fukt och kyla. Symbolen du ska leta efter består av bokstäverna ”IP” kombinerat med två siffror. En flyttbar trädgårdsprodukt som exempelvis en ljusslinga ska vara märkt med lägst IP 44. Produkten ska dessutom vara märkt på ett sätt som visar att den är avsedd för utomhusbruk.

-Om det var länge sedan ljusslingan användes kan sladdarna vara torra och lätt gå sönder. Det är extra viktigt att du kollar att belysningen du använder, exempelvis fasadbelysning, ljusslingor och trädgårdslampor är anpassad för utomhusmiljö, säger Margareta Willbergh inspektör vid Elsäkerhetsverket.

Jordfelsbrytare – en livsförsäkring
All utomhusbelysning och andra produkter som används utomhus bör vara anslutna till en jordfelsbrytare. En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om till exempel en apparats hölje skulle bli spänningsförande och man samtidigt berör ett jordat föremål. Därmed minskas risken att någon skadas av ström.

-Tänk på att det är du som husägare som ansvarar för elen i din trädgård. I värsta fall kan du råka ut för strömgenomgång, om armaturen inte uppfyller de krav som ställs, och då är faran för ditt eller någon annans liv uppenbar. Se till att alltid ha en jordfelsbrytare installerad det är en billig livförsäkring, säger Margareta Willbergh.

Se upp när du köper trädgårdsbelysning!
Elprodukter, som kräver en elinstallatör, placeras tyvärr ofta på samma hylla i butikerna där man kan hitta produkter som är tillåtna att ansluta själv utan elkompetens. Det skapar förvirring och kan bli otydligt för dig som konsument att veta när en elinstallatör ska anlitas.

-Så fort det är en fast installation, det vill säga en produkt utan stickpropp, ska du anlita en elinstallatör. Man kan se det som en extra försäkring, för en felaktig installation kan vara livsfarlig, säger Margareta Willbergh.

Checklista för utomhusbelysning utomhus

  • Anlita en elinstallatör för fasta installationer.
  • Leta efter CE-märker på produkten som visar att produkten uppfyller grundläggande säkerhetskrav.
  • Elektriska produkter som används utomhus ska vara anslutna till ett jordat eluttag för utomhusbruk. Inga sladdar genom fönstret.
  • Installera jordfelsbrytare. Om du ännu inte gjort det kan du tillfälligt använda en portabel jordfelsbrytare för utomhusuttag.
  • Var uppmärksam på eventuellt slitage eller skadade produkter och sladdar och hantera dina produkter med varsamhet, följ tillverkarens anvisningar om användning och skötsel.
  • Placering – kommer det att var mycket aktivitet nära armaturen, gräsklippning, lek?
  • Kontrollera att sladdar som används utomhus är jordade och har rätt IP-beteckning, minst IP44.
  • Använd enbart elprodukter ute som är avsedda för utomhusbruk.


Kontaktperson vid frågor

Margareta Willbergh, inspektör vid Elsäkerhetsverket 
E-post margareta.willbergh@elsakerhetsverket.se, telefon 010-168 05 26

Bifogade filer

Word-dokument