Skip to main content

Ny elsäkerhetslag på gång - idag lämnas propositionen till riksdagen

Nyhet   •   Apr 07, 2016 16:24 CEST

Regeringen har idag beslutat att lämna förslag på en ny elsäkerhetslag till riksdagen. Lagförslagets huvudsyften är att tydliggöra elinstallationsföretagens ansvar och ge Elsäkerhetsverket bättre förutsättningar för en effektiv tillsyn, samtidigt som konsumenternas ställning stärks. De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 juli 2017.

− Elsäkerheten i Sverige är i grunden god, men på en del områden behövs för­bättringar. Dagens lagstiftning kring elinstallationer är också svåröverskådlig och föråldrad eftersom den till stor del baseras på bestämmelser som är nästan 100 år gamla. Det är hög tid att vi får ett modernt och enkelt regelverk som tydliggör ansvaret för elinstallationsarbete, förbättrar tillsynen och stärker konsumenternas ställning säger energiminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande.

Nya informationssidor på Elsäkerhetsverkets webbplats

I samband med att propositionen överlämnas till riksdagen så lanseras nya informationssidor på Elsäkerhetsverkets webbplats. Här samlar myndigheten information om den nya elsäkerhetslagen och dess innebörd. Webbsidorna kommer att utökas efter hand med mer detaljerad information till våra målgrupper, exempelvis konsument, elinstallatörer och företag.

Mer information

Text: Camilla Arnäs-Nielsen
Foto: Shutterstock