Skip to main content

Ombyggnad av armaturer med LED-lysrör

Nyhet   •   Feb 07, 2013 11:27 CET

Elsäkerhetsverket får ofta frågor om användandet och ansvar gällande lysdiodrör, allmänt kallat LED-lysrör. Idag förkommer några olika sätt att använda LED-lysrör på marknaden.

Det finns flera omständigheter att ta hansyn till när det gäller ombyggnad av en befintlig armatur eller eftermontering (retrofit) av lysrör och/eller glimtändare i befintlig armatur. Aktören har olika alternativ när han eller hon ska montera ett LED-lysrör. Det finns tre alternativ: Konverteringssats, så kallad retrofit lösning eller slutligen lösa rör.

Tre alternativ

Aktören kan tillhandahålla en konverteringssats för ombyggnad av befintlig armatur och det kan finnas eftermonteringslösningar (retrofit) som innebär att tillverkaren gör ett LED-lysrör som är anpassat för att sättas in i befintlig armatur. Slutligen kan det också förekomma lösa rör.

Givetvis får inte LED-lysröret orsaka fara oavsett vilken armatur det används i.

De risker som kan uppstå med den här typen av produkt rör både elsäkerhet och elektromagnetiska störningar.

Alla lysrörsarmaturer är ej byggda för LED-lysrör

Gamla lysrörsarmaturer är inte byggda för LED-lysrör. Den ursprungliga armaturtillverkaren kan därmed inte hållas ansvarig för de problem som eventuellt kan uppstå efter en ombyggnad. Detta innebär att någon annan måste ta ansvaret för armaturen efter ombyggnad.

Elsäkerhetsverkets avdelning för produkter har också tagit fram ett PM i frågan som är riktat mot branschen. Den går att hitta på Elsäkerhetsverkets webbplats. I anslutning till PM:et förklarar vi ansvarsförhållande utifrån två synvinklar, tillverkarens ansvar och användarens ansvar.

Kontakt:

Karl-Hugo Hult
avdelningschef vid Avdelningen för marknadskontroll av produkter

karl-hugo.hult@elsakerhetsverket.se

Telefon: 0550-851 40