Skip to main content

Remiss om behörighet utskickad

Nyhet   •   Dec 21, 2012 15:40 CET

Nu innan jul skickades ett förslag på nya föreskrifter om behörighet för elinstallatörer på remiss. Svar ska vara inkommet till Elsäkerhetsverket senast den 31 mars.

Elsäkerhetsverket har under 2012 fortsatt att se över gällande behörighetsföreskrifter med syftet att skapa regler som är anpassade till branschens behov och kan fungera under den övergångstid som krävs för att utreda ett kommande systemet.

Ett antal dialogmöten har hållits med branschen och ett internt remissutskick har föregått det nu officiella remissutskick som gick ut torsdagen den 20 december 2012. Svar förväntas ha inkommit senast den 31 mars 2013.

Webbsida med samlad information

För att se både förslag till nya föreskrifter och hur föreskrifterna ser ut nu har Elsäkerhetsverket gjort en webbsida där du kan ta del av dokumenten. Du kommer till sidan via denna länk. http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Behorighet/Remiss---behorighet/