Skip to main content

Så skyddar du dig mot åska

Nyhet   •   Jul 29, 2015 08:50 CEST

Åskmolnen tornar upp sig i samband med sommarvärmen och åskskador i svenska hem kostar miljontals kronor varje år. Oftast tar sig blixten in i byggnaden via el- eller telenätet. Elsäkerhetsverket ger råd om hur man skyddar sig själv och sin egendom vid åskväder.

Även om blixten inte slår ner i huset kan elektriska produkter såsom TV-apparater och datorer skadas genom den höga spänning som uppstår. Om elektriska ledningar och metallstängsel träffas av ett blixtnedslag kan de leda strömmen från blixten långa sträckor. Detta är vanligast om det är en luftledning som matar strömmen till huset. Utrustning som är kopplad både till el- och telenätet är särskilt utsatt vid åska.

-Det enklaste sättet att undvika problem med skador på elektriska produkter är att dra ur alla stickproppar och antennkablar när åskan går. Om man har möjlighet bör man dra ur kontakten till TV, bredbandsmodem, telefoner och datorer redan innan ovädret bryter ut. Det kan också vara bra att alltid göra så när man åker bort en eller flera dagar, till exempel på semester, säger Peter Lindberg, inspektör vid Elsäkerhetsverket.

Hur gör jag om jag är utomhus?
Även om blixten kan slå ner var som helst, så söker den sig oftast till höga punkter.

-Är du ute på golfbanan får du tänka på att säkerheten går först och lägga ner klubborna. Samma gäller metspön och om du är ute på sjön försök ta dig till land så snabbt du kan och sök skydd. Paraplyer är något många inte tänker på att de inte bör använda då de leder ström, säger Peter Lindberg.

Vilka åskskydd finns?
En överspänning, förorsakad av ett blixtnedslag i till exempel en luftledning, har en hög spänning och innebär mycket hög ström. För att bygga upp ett fullgott skydd skall ett bra överspänningsskydd installeras. Ett åskskydd skall för att ge bästa möjliga skydd vara fast installerat. Det är viktigt att åskskydden jordas ordentligt. Vänd dig till en elinstallatör för att få hjälp med tekniska lösningar gällande åskskydd.

 Vad ska jag tänka på?

  • Sök dig inomhus så snart ett åskoväder närmar sig.
  • Dra ur sladden till all elektronisk utrustning.
  • Undvik att tala i den fasta telefonen. Mobiltelefoner är ok att ringa med så länge den inte laddas samtidigt.
  • Använd inte datorer med strömsladden i under åskväder.
  • Håll dig borta från elektriska ledningar och metallstängsel som kan leda blixtströmmen långa sträckor. 
  • Tänk på att inte vara på öppna fält (exempelvis golfbanor), i närheten av kraftledningar eller på havet när det åskar. Blixten söker sig till högsta punkten.
  • Bada inte i sjöar och vattendrag, vatten leder ström. Vänta också med att duscha eller bada inomhus.
  • Följ väderprognoserna för att ta reda på om ett åskväder är i antågande.

Läs mer om åska och åskskydd på Elsäkerhetsverkets webbplats www.elsakerhetsverket.se

Kontaktperson vid frågor:

Peter Lindberg, inspektör vid Elsäkerhetsverket
e-post peter.lindberg@elsakerhetsverket.se, telefon 010-168 05 44