Skip to main content

Sista glödlampan har sett dagens ljus

Nyhet   •   Aug 31, 2012 10:36 CEST

Lördagen den 1 september är det dags för det sista steget i EU:s utfasning av glödlampor. Glödlampor drar onödigt mycket energi så nu kommer även 15-, 25- och 40-wattslamporna inte längre släppas ut på EU:s inre marknad. De glödlampor som finns kvar i lager får dock säljas och det är tillåtet att använda lampor man redan köpt.

Belysning står för mer än en femtedel av hushållselen i Sverige. Med energisnålare alternativ kan hushållselen minska med hela 10 procent (vilket motsvarar 2 miljarder kWh per år) i landet och inom EU beräknas man minska elanvändningen med 39 miljarder kWh per år. Nu gäller det för konsumenterna att börja tänka lumen istället för watt, vilket är ett mått på ljusflödet från lampan.

Tips på alternativen

De alternativ som finns till den gamla glödlampan är lågenergi-, halogen- och lysdiodlampor. De är både mer energieffektiva än glödlamporna och därigenom mer miljövänliga. Tillverkarna anger oftast på förpackningen vilken glödlampa de olika alternativen är tänkta att ersätta. Den som är osäker på vilka alternativ som passar just sin armatur ska fråga i den butik där man köper lampan.

Lågenergilampor

Lågenergilampor fungerar som lysrör, men är mycket kompaktare. De finns i många olika utföranden, både för inomhus- och för utomhusbruk.

Det finns en liten del kvicksilver i lamporna, så var noga med att återvinna dem på rätt sätt.

Halogenlampor

En halogenlampa är en slags glödlampa som innehåller halogengas. Den används bland annat till takbelysning och i sänglampor med klämfattning. Lamporna kan bli väldigt varma, upp till 250 °C, så det är viktigt att de inte kommer i kontakt med textilier eller annat lättantändligt material. Den som ska installera spotlights med halogenlampor ska alltid följa tillverkarens anvisningar. Se till att lamporna får tillräckligt med ventilation, och placera dem med tillräckligt avstånd från brännbara byggnadsdelar.

Lysdiodlampor (LED)

Lampor som använder lysdioder för att skapa ljus finns i många olika former. Den belysta ytan från lysdiodslampor blir inte varm, men det innebär inte att lamporna i sig inte kan bli varma. Var därför försiktig med att täcka över dem eller ha dem för nära material som kan börja brinna.

I Elsäkerhetsverkets skrift ”Elsäkerhetspocketen” kan du läsa mer om hur du kontrollerar dina lampor och vad du bör tänka på när du monterar lampor och lamputtag.

På Energimyndighetens webbplats kan man läsa mer om vad utfasningen av den vanliga glödlampan innebär för både hushåll och företag.

Bildtext:

Från vänster; glödlampa, lågenergilampa, lysrör, halogenlampa, lysdiodlampa (LED). Foto: Elsäkerhetsverket

Text: Cia Edlund