Skip to main content

Sommartips när du installerar infravärmare

Nyhet   •   Maj 20, 2014 09:47 CEST

Många väljer att förlänga sommarsäsongen med en infravärmare på altanen eller i uterummet. Men innan du köper och låter installera infravärmare finns det vissa saker som Elsäkerhetsverket vill tipsa om för din elsäkerhet. 

Det finns två typer av installationer av infravärmare. En variant är med jordad stickpropp, den andra varianten är en fast installerad infravärmare. En infravärmare med stickpropp får du installera själv medan en infravärmare med en fast anslutning måste monteras av en behörig elinstallatör. Är du osäker på vad du får göra själv bör du fråga om råd i butiken som säljer produkten eller kontakta en elinstallatör. 

En viktig sak är också att den infravärmare du funderar på att köpa fungerar där du vill ha den. Om du ska ha den utomhus så ska den vara byggd för det. Den informationen ska framgå tydligt i bruksanvisningen. 

Läs bruksanvisningen 

Läs gärna bruksanvisningen innan du köper produkten. Du bör till exempel kontrollera att infravärmaren har den effekt som krävs för att få önskad temperatur. 

Det är viktigt att följa tillverkarens anvisningar när du ska montera en infravärmare med stickpropp. I bruksanvisningen anger tillverkaren till exempel hur långt ifrån fasta ytor som infravärmaren får monteras. Följer man anvisningarna så undviker man tillexempel överhettning som kan leda till brand.

Jordfelsbrytare 

Se till att uttaget skyddas av en jordfelsbrytare. En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om till exempel ett hölje eller en elektrisk produkt blir spänningsförande och minskar risken för att någon i din närhet skadas av el. Om uttaget inte skyddas av en jordfelsbrytare finns det portabla modeller att köpa. 

Kontrollera märkning 

Elektriska produkter ska vara CE-märkta. Genom att CE-märka produkten visar tillverkaren eller importören att produkten uppfyller grundläggande hälso- och säkerhetskrav. 

Alla elektriska produkter som ska användas utomhus ska uppfylla särskilda krav för att klara fukt och kyla. Symbolen du ska leta efter består av bokstäverna ”IP” kombinerat med två siffror där 68 är det högsta värdet. För att produkten ska vara godkänd för utomhusbruk ska den vara märkt med IP 44 eller ett högre siffervärde. Om infravärmaren är fast installerad under tak kan andra IP-nummer fungera, kontakta din elinstallatör för råd.

Kontakt: 

Martin Gustafsson, inspektör
martin.gustafsson@elsakerhetsverket.se
0550-851 43, 070-257 99 84 

Per Hellström, webbkommunikatör
per.hellstrom@elsakerhetsverket.se
0550-851 35, 070-859 73 96