Skip to main content

Spisvakten snart gemensam standard i Europa?

Nyhet   •   Apr 11, 2013 14:49 CEST

En slags brandspruta som finns integrerad i spisfläkten och ett system som stänger av spisen om den blir för het. Snart kan vi få se prov på en ny standard för brandskydd på elektriska spisar.

Denna artikel går också att läsa i Elsäkerhetsverkets nyhetsbrev Aktuellt nummer 1 2013.

Spisen är en av våra vanligaste källor till bränder som oftast beror på att kokplattan eller ugnen lämnats påslagen av någon orsak. Sedan 2003 har Elsäkerhetsverket varit med och drivit frågan om en gemensam standard för spisvakter.

Gemensamt problem

Arbetsgruppen bildades ur NSS, Nordiska kommittén för samordning av elektriska säkerhetsfrågor. Frågan blev väl mottagen på europeisk nivå och idag ingår arbetsgruppen i den tekniska standardiseringskommittén CENELEC/TC 61, som hanterar standardiseringsfrågor kring hushållsprodukters säkerhet. Den gemensamma nämnaren är att många dödsolyckor orsakas av bränder som uppkommit i elspisar. Syftet är att få ner olycks- och dödsfallen till en signifikant lägre nivå än idag.

- De flesta minns säkert när airbags började dyka upp i våra bilar. Det tog inte många år förrän de flesta biltillverkarna integrerade airbag som en standard. Idag kan man inte köpa en bil utan den funktionen. Vi tror på en liknande utveckling när det gäller spisvakter som standard, säger Jan Roed, Sikkerhetsstyrelsen i Danmark, som är en av medlemmarna i arbetsgruppen.

Norge som förebild

I Norge införde man en ny lag 2010 (NEK 400) som handlar om att spisvakter ska vara standard vid nybyggnation eller renoveringar. Arbetsgruppen ser fram emot att den typen av reglering blir verklighet inom hela EU.

Förslaget till standard innehåller två alternativ på lösningar som just nu testas. Den ena handlar om integrerade sensorer som känner av då det blir överhettning och stänger av spisen. Den andra lösningen har också den funktionen och dessutom en inbyggd typ av sprinkler i fläkten som kväver eldflammor med en speciell vätska. Det är tänkt att de nya säkerhetsspisarna ska kunna utnyttja befintlig teknik och vara förberedda för att utrustas med inbyggda varningssystem.

- Det nya brandskyddssystemet är utformat och testat så att det inte ger falsk alarm. Ska man till exempel flambera en biff vill man ju inte att sprinklersystemet ska uppfatta det som en brand. Det skulle kunna leda till att konsumenterna stänger av funktionen och då har vårt arbete varit helt förgäves, säger Jan Roed.

Utlöser själv ett larm

Innan strömmen till spisen stängs av utlöses ett larm så att man själv har chans att göra något åt situationen. Omvänt så är systemet också säkrat för att kunna känna av en brandfara även om det står en kastrull på en annan kokplatta och i princip ”skuggar” sensorn som ska överväga brandfaran. Den nya standarden ska finnas integrerad i nya spisar och fläktar och den ska även kunna monteras på befintliga spisar och fläktar för de som så önskar.

- Fläkttillverkare i Finland som anlitats för testverksamheten visar intressanta resultat både funktions- och designmässigt. Lösningarna kommer att vara en affärsmöjlighet för fler fläkttillverkare.

Gasspisar i Europa

Många länder i södra Europa använder gasspisar i större omfattning än i norden. Det har varit lite trögt att få tillverkarna ute i Europa med på tåget. Det har funnits en farhåga hos tillverkarna att elspisarna med en ny standard blir för dyra att tillverka och inte kommer att stå sig i konkurrensen med gasspisarna. - Idag har vi flera stora spistillverkare som är involverade i utvecklingen och mycket positiva. Samma säkerhetsprinciper som är tänkt för elspisarna är fullt möjligt att integrera i gasspisar, säger Jan Roed.

Snart i mål

Att arbeta med standardiseringsfrågor kräver långsiktigt tänkande och uthållighet. Margareta Willbergh vid Elsäkerhetsverket ser positivt på att en ny standard snart kan bli verklighet.

- Det är glädjande att standardiseringen nu tagit greppet för att göra elspisen säkrare. Än återstår att testa och utvärdera men allt pekar mot att allmänheten inom en snar framtid kan få tillgång till ny teknik för säkrare spisar. Vi har under lång tid arbetat med frågan i samverkan mellan de nordiska länderna och ser detta som en framgång.

- Alla standardiseringsorganisationer i de olika EU-länderna kommer att utvärdera testverksamheten och sedan rösta om en ny standard. Det här arbetet har kommit så långt nu att jag tror att en ny standard kan bli verklighet under 2014, säger Jan Roed.

Vanliga spisar kan då finnas parallellt med säkerhetsspisar under en övergångsperiod. Ju fler länder som följer Norges exempel med lagstiftning kring spisvakter, desto snabbare går det att få igång en positiv marknadsföring kring spisar och fläktar med integrerade säkerhetssystem.

Fakta
Arbetsgruppens nordiska medlemmar består av:

Jan Roed – SIK Sikkerhetsstyrelsen, Danmark

Björn Nyrud – DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norge

Tor Øynes – DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norge

Mika Toivonen – Tukes, Finland

Jukka Lepistö – Tukes, Finland

Margareta Willbergh – Elsäkerhetsverket, Sverige

 

Text: Cia Edlund

Foto: Elsäkerhetsverket

 

För mer information kontakta:

Margareta Willbergh, inspektör marknadskontroll vid Elsäkerhetsverket
E-post: margareta.willbergh@elsakerhetsverket.se 

Telefon: 0550-851 47