Skip to main content

Var uppmärksam när du köper julbelysning

Nyhet   •   Nov 28, 2017 07:28 CET

Foto: Lars Berg

Just nu pågår den årliga kontrollen av elektriska julprodukter som Elsäkerhetsverket genomför sedan sex år tillbaka. Syftet med den särskilda kontrollen vid jul är att se hur bra tillverkare, importörer och återförsäljare är på att följa de krav som finns.

All belysning som säljs i Sverige ska uppfylla särskilda säkerhetskrav och alla produkter som är gjorda för att anslutas till ett eluttag ska vara CE-märkta. Det ska också finnas bruksanvisning på svenska samt instruktioner om hur produkten får användas, exempelvis om produkten får användas utomhus eller inte.

Julbelysning med laserteknik – ny trend

- Förra året såg vi en ökning av batteridriven julbelysning på marknaden. I år kan vi se en ny trend, julbelysning med laserteknik. Just nu marknadskontrollerar vi ett antal produkter. Den som köper den här typen av julbelysning bör vara extra noga med att läsa bruksanvisningen innan användning, säger Thomas Nilson vid Elsäkerhetsverkets produktavdelning.

I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten som har det samlade ansvaret för strålskyddsfrågor och det finns saker att se upp med gällande just laserteknik.

- Det bör finnas särskilda instruktioner som pekar på olämpligheten att sätta upp dem så att människor blir belysta – särskilt barn – på nära håll och i synnerhet om det är en produkt som tillhör laserklass 3R. Det bör också varnas för att bestråla och blända trafik, sägerMartin Lindgren på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Det ska framgå av produkten vilken laserklass produkten tillhör. Läs mer på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Viktigt att vara en medveten konsument

Oavsett vilka produkter det gäller är det viktigt att vara en medveten konsument. Inte minst i jultider då julbelysning ofta säljs tillfälligt i butiker som normalt inte säljer elektriska produkter. All belysning som säljs i Sverige ska uppfylla särskilda säkerhetskrav och alla produkter som är gjorda för att anslutas till eluttaget ska vara CE-märkta. Det ska också finnas bruksanvisning på svenska samt instruktioner om hur produkten får användas, till exempel om produkten får användas utomhus eller inte.

Om man handlar på nätet kan man behöva vara extra uppmärksam eftersom det inte är lika lätt att undersöka produkten innan köp. Tänk på att kolla hur man kan kontakta den som säljer produkten för frågor eller vid eventuella reklamationer.

Elsäkerhetsverkets kontroll av julbelysning

Elsäkerhetsverkets utredning av julbelysning pågår under november och december och resultatet kommer att publiceras på myndighetens webbplats före jul. Produkterna genomgår ett antal tester för att hitta risker avseende elchock och brand. Eventuella försäljningsförbud och återkallelser från Elsäkerhetsverket kan du själv prenumerera på.

Elsäkerhetsverket har tagit fram en särskild broschyr till dig som är Broschyr När du köpt en produkt som har brister. I den hittar du mer information om vilka rättigheter du har och vad du kan göra.Titta också igenom Checklista julbelysning om vad du bör tänka på när du ska köpa och använda julbelysning.

Elsäkerhetsverket önskar en elsäker och störningsfri jul!

För mer information kontakta

Thomas Nilson, inspektör vid Avdelningen för produkter på Elsäkerhetsverket E-post: thomas.nilson@elsakerhetsverket.se
Telefon: 010-168 05 28

Katarina Olofsson, inspektör vid Avdelningen för produkter på Elsäkerhetsverket
E-post: katarina.olofsson@elsakerhetsverket.se
Telefon: 010-168 05 25