Skip to main content

Är din fastighet säker

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2010 11:38 CET

Många fastighetsägare är inte medvetna om att villan, sommarstugan, affärsfastigheten eller bostadsrättslägenheten också har en elanläggning.  Det är innehavaren som ansvarar för att elen i fastigheten är säker och funktionell.

Till elanläggningen hör all fast installerad elmateriel som elledningar och vägguttag samt de fast anslutna elektriska apparaterna. Innehavaren är den som äger, eller har nyttjanderätten för en bostad eller fastighet, samt styrelser för offentlig eller privat verksamhet.

–Det är innehavaren av elanläggningen som ansvarar för att både elanläggningen och apparater som ansluts till vägguttagen är hela och används på rätt sätt, säger Fredrik Sjödin vid Elsäkerhetsverket.

För att inte riskera att någon skadas bör anläggningen kontrolleras. Tidsintervallet finns inte angiven, det är upp till innehavaren. Ju äldre fastighet – desto större anledning att kontrollera elen. Offentliga miljöer, bil- och cykelgarage, gemensamma soprum och samlingslokaler behöver en tätare tillsyn än en privat bostad.

Byggt för dåtidens behov

Ha ögonen på det du själv kan se, att kapslingar, vägguttag och sladdar är hela. Bor du i ett äldre hus – var extra uppmärksam. Äldre byggnader är ofta inte anpassade till dagens användning av elapparater, vilket kan innebära att elledningarna i huset blir överbelastade. Elmateriel har begränsad livslängd och renovering av ett äldre hus bör även omfatta elanläggningen.

Billig livförsäkring

Har fastigheten jordfelsbrytare, prova att den fungerar med jämna mellanrum. Jordfelsbrytaren gör att strömmen bryts på bråkdelen av en sekund om det skulle bli fel på en elsladd eller apparat.

Var inte hobbyelektriker

Om du upptäcker fel eller brister måste dessa åtgärdas omgående. Elinstallatörsförordningen reglerar vilka arbeten som kräver behörig installatör. Även om det går att köpa elektrisk materiel så är det inte säkert att den passar i ditt hem eller att du får installera materielen.

För mer information, läs mer på www.elsakerhetsverket.se eller kontakta Fredrik Sjödin, telefon 076-128 61 43.

Hälsningar

Sophia

--------------------------------

Sophia Hedmark

Informatör/Webbansvarig

Verksamhetsstöd

 

ELSÄKERHETSVERKET

Box 4, 681 21 Kristinehamn

 

TEL 0550-851 35

VXL 0550-851 00

MOB 070-859 73 96