Skip to main content

Antalet dödsolyckor orsakade av el rekordlågt 2012

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2013 08:22 CET

Elolyckor med dödlig utgång var rekordlågt 2012 och är det lägsta på 110 år. Antalet som förolyckades stannade på en person visar Elsäkerhetsverkets preliminära uppgifter.

2012 blev ett positivt år när det gäller elolycksfall med dödlig utgång. Det visar de preliminära uppgifter som tagits fram inför Elsäkerhetsverkets årliga elolycksfallsrapport som kommer att presenteras under våren.

- Vi har följt elolycksfallsstatistiken sedan 1940-talet och den långsiktiga trenden har varit ständigt färre omkomna, säger Klas-Göran Sundvall, teknisk expert vid Elsäkerhetsverket.

Arbetsmetoder har förbättrats

De senaste tio åren har siffrorna för elolyckor med dödlig utgång pendlat mellan 2-8 personer. Sedan 50-talet har kunskap, arbetsmetoder och elektrisk materiel förbättrats. Ett systematiskt arbetssätt har gett resultat. Det värsta året inträffade på 1940-talet med 56 döda.

- Helst av allt skulle vi önska att vi kunde presentera ett nollresultat, säger Klas-Göran Sundvall. Det finns ingen anledning att slå sig till ro, framför allt krävs kunskap för att arbeta med el.

 

Fakta:

Elsäkerhetsverket har uppgifter om elolyckor med dödlig utgång sedan 1898.
Varje år ger myndigheten ut en elolycksfallsrapport och rapporten för 2012 väntas klar under våren.
Det totala antalet elolyckor har mer än halverats på 30 år.
Under 2011 fick Elsäkerhetsverket kännedom om 438 elolyckor och 178 tillbud.
2011 omkom tre personer (två yrkesmän och en privatperson) till följd av elolyckor.
Inom elsektorn har rapporteringen av elolyckor förbättrats de senaste åren.
De flesta elolyckorna sker inom verksamhetsområdena industri och gruvor.
Långt ifrån alla elolyckor och tillbud rapporteras - det finns ett stort mörkertal. När det gäller dödsolyckor är statistiken mer tillförlitlig.

Elsäkerhetsverkets elolycksfallsrapport för 2011 finns att ladda ner på www.elsakerhetsverket.se/sv/Publikationer/Publikationsshop/

Kontaktpersoner vid frågor:
Klas-Göran Sundvall, teknisk expert vid Elsäkerhetsverket
klas-goran.sundvall@elsakerhetsverket.se
telefon 0550-851 23, 070-308 81 53

Cia Edlund, informationschef vid Elsäkerhetsverket
cia.edlund@elsakerhetsverket.se
telefon 0550-851 36, 072-522 13 57

Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör