Skip to main content

Batteriladdare återkallas från konsument

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2016 13:58 CEST

Batteriladdaren återkallas från konsument

Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget Kjell & Co Elektronik AB ska återkalla en batteriladdare som kan orsaka elchock.

Batteriladdaren har för klen isolering mellan den primära sidan (230 volt, det som är i väggen) och den sekundära sidan (där batterierna sitter).

Vid yttre påfrestning, exempelvis om användaren tappar produkten, finns risk för överslag på grund av batteriladdarens interna konstruktion. Det kan bli överslag även utan yttre påfrestningar då den lack som isoleringen delvis består av kan krackelera även vid normal användning.

Vid ett överslag kan batterierna bli spänningssatta med fel spänning vilket kan leda till överhettning och i värsta fall att batterierna exploderar. Vid överslag blir också berörbara metalldelar spänningssatta vilket kan leda till elchock.

Detta gör att Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och att Kjell & Co Elektronik AB ska återkalla alla sålda enheter.

Äger du den här produkten?

Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den. Kjell & Co Elektronik AB är ålagd att varningsinformera.

Observera att alla beslut är möjliga att överklaga enligt förordningarna om elektrisk materiel (1993:1068) eller om elektromagnetisk kompatibilitet (1992:1512). En överklagan ska vara inskickad till Elsäkerhetsverket senast tre veckor efter datum för beslut.

Marknadskontrollen inleddes då myndigheten fått en anmälan från konsument om att en batteriladdare av samma märke men en annan modell varit inblandad i ett tillbud.

Här kan du läsa mer om beslutet:

Länk till Batteriladdare återkallas från konsument

Länk till Beslut om försäljningsförbud med återtagande från konsument

För mer information kontakta

Katarina Olofsson, inspektör vid Elsäkerhetsverket, Avdelningen för produkter
Telefon 010-168 05 25, 070-256 85 93

Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör