Skip to main content

Brandfarlig USB-laddare återkallas

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 11:51 CEST

En USB-laddare med medföljande sladd har visat sig ha allvarliga brister i elsäkerheten. Elsäkerhetsverket har beslutat att importören Merskal.se ska återkalla alla sålda produkter.

USB-laddaren som fungerar till exempelvis Iphones är både brandfarlig och saknar tydlig märkning. Höljet klarar inte de krav på brandbegränsning som finns.

Det farligaste med den här produkten är plasten. En sån här produkt ska fungera så att om den skulle börja brinna så ska elden inte spridas. Men i det här fallet brinner plasten bra, säger Katarina Olofsson, inspektör vid avdelningen för produkter vid Elsäkerhetsverket.

Laddaren klarar inte heller kraven på spänningstest utan det blir överslag redan vid moderata överspänningar. Stickproppens stift kan rotera vilket innebär att stickproppen är felaktigt utformad och stiften kan lossna.

Laddaren saknar också CE-märkning, EG-försäkran och annan väsentlig märkning.

Importören är ålagd att varningsinformera. Som konsument bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den.

Foto: Elsäkerhetsverket

Kontakt:

Katarina Olofsson, inspektör marknadskontroll
Avdelningen för produkter

E-post: katarina.olofsson@elsakerhetsverket.se
Telefon 0550-851 44

Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör

Bifogade filer

PDF-dokument