Skip to main content

Drift och underhåll viktigt för tryggare reservkraft

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2012 08:11 CET

De senaste tio åren har flera stora elavbrott visat på en ökad sårbarhet inom viktiga samhällssektorer. Nu har Elsäkerhetsverket utfört en studie som visar att det behövs större kunskap om ansvar och regler kring hur reservkraft ska skötas.

Tunnelbanor utan ström, sjukhus som går på reservkraft och kärnkraftverk som hotas av förhöjda vattennivåer. I dagarna har stormen Sandy i USA lämnat enorm förödelse då minst sju miljoner människor drabbats. Den snabba tekniska utvecklingen och användningen av el har lett till ett ökat beroende av en trygg elförsörjning. I Sverige finns det cirka 60 000 reservkraftsaggregat installerade och antalet förväntas öka ytterligare. Reservkraftsystem finns i många samhällsviktiga verksamheter och ska förhindra att personer och egendom utsätts för risker när det inträffar strömavbrott. Det kan gälla elavbrott på elnät och elanläggningar för till exempel järnväg, sjukhus, radio-, teve-, och telekommunikation.

Uppdraget som Elsäkerhetsverket fått från regeringen har varit att undersöka hur innehavare sköter sina anläggningar och om det finns behov av tekniska bestämmelser, för att förbättra reservkraftsystemens tillgänglighet vid elavbrott. Utredningen är koncentrerad till större fast installerade elanläggningar som finns i privat och offentlig verksamhet.

Bättre rådgivning

- Vår bedömning är att det inte behövs ytterligare tekniska bestämmelser för att öka reservkraftsystemens tillgänglighet. Däremot behövs en bättre spridning av de regler som finns och rådgivning till de som är ansvariga för verksamheterna, säger Horst Blüchert, teknisk direktör och ansvarig för rapporten vid Elsäkerhetsverket.

Ansvaret för att hantera ett elavbrott ligger hos de som är ansvariga för en verksamhet. Den ansvarige ska till exempel utföra regelbundna risk- och sårbarhetsanalyser och upprätta åtgärdsplaner för att hantera ett elavbrott. Innehavaren av reservkraftsystem ska också regelbundet sköta drift och underhåll och utföra realistiska provkörningar, så att reservkraften verkligen fungerar när det behövs.

Höjd kompetens om underhåll

- Driftpersonalens kompetens behöver höjas för att de ska kunna sköta reservkraftsystemen. Att den uppföljningen verkligen sker behöver också uppmärksammas av ansvariga tillsynsmyndigheter, säger Horst Blüchert.

Utredningen har studerat ett antal stora elstörningar som under de tio senaste åren fått allvarliga konsekvenser för viktiga samhällsfunktioner. Sypunkter har också inhämtats från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Länsstyrelsen i Stockholms län.

 

Fakta om reservkraft

Med reservkraft avses system eller apparater som upprätthåller strömförsörjningen av elektriska utrustningar när den ordinarie strömförsörjningen avbryts. Reservkraften kan vara en enkel batteribackup för en dator eller stora elanläggningar med flera dieseldrivna generatoraggregat som ska strömförsörja ett helt sjukhus.

Se den fullständiga rapporten på www.elsakerhetsverket.se . Rapporten finns också bifogat i pdf-format i anslutning till detta pressmeddelande.

 

För mer information kontakta:

Horst Blüchert, teknisk direktör, Elsäkerhetsverket
Telefon: 08-508 905 51, 070-630 66 05
horst.bluchert@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund, informationschef, Elsäkerhetsverket
Telefon: 072-522 13 57
cia.edlund@elsakerhetsverket.se

 

Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör

Bifogade filer

PDF-dokument