Skip to main content

​Elolyckor under 2014 med dödlig utgång

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2015 09:31 CET

Efter att det 2013 varit noll döda i elolyckor så omkom fem personer på grund av el under 2014. Det visar de preliminära uppgifter som tagits fram inför Elsäkerhetsverkets årliga elolycksfallsrapport, som kommer att presenteras under våren.

Två av dödsfallen har skett då ungdomar klättrat upp på stillastående tågvagnar och utsatts för strömgenomgång. Ett annat dödsfall inträffade då en äldre man påträffades avliden mellan ett av spåren och kontaktskena inom en depå för spårvagn/tunnelbana.

Det har även skett tre olyckor med svåra skador i samband med klättring i anslutning till spårområden för järnvägstrafik.

- I flera fall handlar det tragiskt nog om unga människor som klättrar på tågvagnar eller vistas på spårområden, säger Lars Jansson inspektör vid Elsäkerhetsverket och ansvarig för myndighetens statistik över elolyckor. De tar livsfarliga genvägar och budskapen ”Livsfara, förbjudet att beträda spårområdet” eller ”Livsfarlig ledning” tas inte på allvar. De är heller inte medvetna om att man inte behöver ”ta i” kontaktledningen för att en ljusbåge skall uppstå därmed utsättas för strömgenomgång. 

- Då det är främst yngre personer som skadas i klättringsolyckor så måste vi tillsammans med alla aktörer inom spårbunden trafik göra ytterligare informationsinsatser redan i unga åldrar säger Lars Jansson.

Två personer som arbetade inom byggsektorn avled då de utsattes för strömgenomgång.

Sedan 1950-talet har den långsiktiga trenden inom elolyckor visat på ständigt färre omkomna. Arbetsmetoder och elektrisk materiel har förbättrats, detta tillsammans med ett systematiskt arbetssätt har gett resultat. Däremot så visar undersökningar som gjorts inom elbranschen att kunskapen om elinstallationer och elektrisk materiel bland annat ute i handeln behöver öka för att risken för elolyckor och elbränder ska minska.

Fakta:

Elsäkerhetsverket har uppgifter om elolyckor med dödlig utgång sedan 1898.

Den slutliga elolycksfallsrapporten för 2014 kommer att publiceras under våren.

Det totala antalet elolyckor har mer än halverats på 30 år.

Elsäkerhetsverkets elolycksfallsrapport för 2013 finns att ladda ner på www.elsakerhetsverket.se/globalassets/publikatione... (Den hittas även via Elsäkerhetsverkets Publikationsshop). 

För mer information kontakta:

Lars Jansson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket

lars.jansson@elsakerhetsverket.se

Telefon: 0550-851 74, 070-234 64 10

Per Hellström, informatör och webbansvarig vid Elsäkerhetsverket

per.hellstrom@elsakerhetsverket.se

Telefon: 070-859 73 96

Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör