Skip to main content

Elsäker jul

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 11:00 CET

– Kontrollera att sladdar och kontakter är hela och att det inte finns några synliga sprickor, säger Martin Gustafsson vid Elsäkerhetsverket. Gamla ljusslingor som legat ihoprullade en längre tid kan ha fått skador eftersom plasten som skyddar torkar med tiden.

Om du ser sprickor eller något annat som ser trasigt ut är det viktigt att det lagas innan produkten används. Ta hjälp av en fackman om du inte vet hur du ska göra.

Trasiga lampor
Ljusslingor med lampor som inte går att byta ut kan vara farliga. Om en eller ett par lampor går sönder innebär det att spänningen ökar på resten av lamporna, som blir varmare och brandrisken ökar.

– Använd inte en trasig ljusslinga utan kasta den om den har en trasig lampa som du inte kan byta själv, fortsätter Martin Gustafsson.

Märkning
När du köper nya ljusslingor eller andra elprodukter ska du se till att de är CE-märkta. Genom CE-märket visar tillverkaren eller importören att produkten uppfyller grundläggande hälso- och säkerhetskrav. Om du är osäker på om produkten får användas utomhus - titta efter IP-klass. För att använda en ljusslinga som kan placeras på mark utomhus gäller IP-klassen IP44 eller högre siffervärde.

Koppla aldrig en ljusslinga till ett rakapparatsuttag
En del ljusslingor har en kontakt som passar i uttaget för rakapparater. Om en ljusslinga med 12 volt kopplas till ett vägguttag genom en rakapparatssladd istället för genom en transformator blir det för hög spänning och brandrisken ökar.

Checklista

  • Om du köper en ljusslinga med transformator, tänk på vilken typ av kontakt den har.
  • Titta efter CE-märkningen. Är produkten CE-märkt uppfyller den EU:s säkerhetskrav.
  • Märketikett ska finnas, med bland annat uppgifter om tillverkare och IP-klass som visar om produkten kan användas utomhus. IP44 eller högre siffervärde gäller för att produkten ska stå emot påfrestningarna med vatten, vind och kyla.
  • Se efter att sladd och kontakt är hela och att det inte finns några sprickor.
  • Tänk på att inte placera ljusslingor nära lättantändligt material.
  • Släng ljusslingor med trasiga lampor om du inte kan byta ut dem.

För mer information, se www.elsakerhetsverket.se, eller kontakta Martin Gustafsson, 070- 257 99 84.

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Näringsdepartementets verksamhetsområde. Myndigheten har sitt huvudkontor i Kristinehamn och regionala kontor för elektriska anläggningar i Hässleholm, Kristinehamn, Stockholm och Umeå.

Bifogade filer

Word-dokument