Skip to main content

Elsäkerhetsverket granskar mindre vattenkraftstationer

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 08:00 CEST

Anledningen till projektet är att verket fått kännedom om vattenkraftstationer som hamnat i oönskad ö-drift.Vid besöken tittar Elsäkerhetsverket bland annat på:

  • Status på ställverk och transformatorer för högspänning från ett personsäkerhetsperspektiv vad gäller el.
  • Hur kraftverkets innehavare sköter den fortlöpande och särskilda kontrollen.
  • Om det finns risk för oönskad ö-drift och hur kraftverket och distributionsnätet samt dess skydd är anpassade för ö-drift.

 

Ö-drift

– Ö-drift uppstår ­­­då en produktionsanläggning, i det här fallet en vattenkraftstation, matar ett lokalt nät som är frånkopplat från ett starkt frekvensstyrande nät, säger Reino Lindberg vid Elsäkerhetsverket Då kan spänningen eller frekvensen bli för låg eller hög vilket kan ge skador på apparater som är anslutna till nätet.

 

Det ska finnas skydd för oönskad ö-drift för att förhindra att vattenkraftstationen fortsätter att leverera el fastän det överliggande elnätet är frånkopplat. Riktlinjer för inställning av reläskydd finns i bland annat branschens rekommendationer, AMP, Anslutning av mindre produktionsanläggningar till elnätet.

 

Upptäckta brister

– I flera av de hittills besökta kraftstationerna har nytt ställverk samt ny skydds- och styrutrusning installerats. Däremot saknas ofta dokumentation över senast utförda prov på skyddsutrustningar och jordtagsmätning, fortsätter Reino Lindberg.

Projektet kommer att visa om det behövs mer information eller andra åtgärder för att förbättra säkerheten. Resultatet kommer att presenteras i en rapport i slutet av året.

 

För mer information om tillsynsprojektet gå in på www.elsakerhetsverket.se eller kontakta Reino Lindberg, alternativt Peter Lindberg, båda nås via 0550-851 00.

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Näringsdepartementets verksamhetsområde. Myndigheten har sitt huvudkontor i Kristinehamn och regionala kontor för elektriska anläggningar i Hässleholm, Kristinehamn, Stockholm och Umeå.

Bifogade filer

Word-dokument