Skip to main content

Elsäkert lantbruk

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2010 08:00 CEST

Det är den som äger eller driver ett lantbruk som har ansvaret för att både elanläggningen och de apparater som ansluts till vägguttagen är hela och används på rätt sätt. Kontrollera alla stickproppsanslutna elmateriel och byt ut eller låt reparera trasig elutrustning. Låt en behörig elinstallatör med vana av elinstallationer på lantbruk kontrollera lantbruket med jämna mellanrum.

– Det finns tydliga regler som säger att en elanläggning ska kontrolleras fortlöpande, säger Fredrik Sjödin vid Elsäkerhetsverket. Ju äldre och hårdare utnyttjad elanläggningen i lantbruket är, desto oftare bör den kontrolleras.

 

Äldre lantbruk
Har du ett äldre lantbruk ska du vara extra uppmärksam. Även om eluttag och strömbrytare ser hela ut är det ingen garanti för att elledningarna i väggen är det. Möss och råttor kan orsaka stora skador om de till exempel gnager på elledningarna.

– Eftersom elmateriel har en begränsad livslängd bör renovering av lantbruksbyggnader även omfatta elanläggningen, fortsätter Fredrik Sjödin.

 

Fast installation istället för gummikabel med stickpropp
Fast monterade maskiner vid lantbruk försörjs ofta med trefasmatningar. Av dem är många anslutna med gummikabel med stickpropp. Men, om du inte har behov av att flytta maskinerna är det bättre att låta installera maskinen till den fasta anslutningen.

 

Byt ut Semko-17 don
Har ditt lantbruk Semko-17 don bör dessa bytas ut. Sedan 1992 är försäljning av Semko-17 don förbjuden i Sverige. Donen är farliga eftersom höljet är av metall och kan bli spänningssatt om det inträffar ett fel.

 

Tips för ökad elsäkerhet
Ytterligare tips för att öka elsäkerheten är att installera jordfelsbrytare och överspänningsskydd. Kontrollera också de elektriska apparaternas märkning så att de uppfyller grundläggande hälso- och säkerhetskrav.

 

För mer information, se www.elsakerhetsverket.se, eller kontakta Fredrik Sjödin, 076-128 61 43.

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Näringsdepartementets verksamhetsområde. Myndigheten har sitt huvudkontor i Kristinehamn och regionala kontor för elektriska anläggningar i Hässleholm, Kristinehamn, Stockholm och Umeå.

Bifogade filer

Word-dokument