Skip to main content

Elsäkra studenttips

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2010 08:00 CEST

Datorer, skrivare och andra elektriska apparater är centrala delar i de flesta studenters liv. Men, många elektriska apparater leder ofta till att vägguttagen inte räcker till och istället används skarvsladdar och grenuttag.  För att undvika elolyckor bör du se till att sladdarna inte hamnar i kläm.

 

– Använder du för många sladdvindor med extra uttag kan det orsaka överbelastning och det kan börja brinna säger Fredrik Sjödin vid Elsäkerhetsverket.  Ett bra tips är att låta en elinstallatör montera fler vägguttag. Då höjer du elsäkerheten och slipper alla sladdhärvor.

 

Hyresvärdens ansvar att åtgärda brister
Bor du i en hyresrätt är det hyresvärdens ansvar att åtgärda brister i den fasta elinstallationen i din bostad.  Finns det exempelvis synliga skador eller missfärgningar på ledningarna i ditt hem ska du kontakta hyresvärden så att han/hon i sin tur kan kontakta en elinstallatör för att byta ut dem. Detsamma gäller trasiga stickkontakter och löst sittande eller trasiga vägguttag och strömbrytare.

 

Lämna aldrig datorn i sängen
Lämna aldrig din bärbara dator påslagen i sängen eller i en soffa. Ställ datorn på ett underlag med god ventilation annars kan batteriet bli överhettat och datorn kan börja brinna.

 

Jordfelsbrytare
Hör med hyresvärden att din bostad har en jordfelsbrytare. En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om till exempel en apparats hölje skulle bli spänningsförande och minskar därmed risken att någon i din omgivning skadas av el. I äldre bostäder som saknar jordfelsbrytare kan du använda en portabel jordfelsbrytare.

– Kontrollera att jordfelsbrytaren fungerar och att strömmen bryts när du trycker på testknappen. Detta bör du göra minst en gång i halvåret, fortsätter Fredrik Sjödin.

 

Dra ur alla kontakter
De flesta elektriska produkter drar även ström när de står i standby-läge. Ta för vana att dra ur alla kontakter när du reser bort, på så sätt minskar du både brandrisken och får en lägre elräkning.

 

Läs mer och ladda ner broschyren ”Elsäkrare hem” på www.elsakerhetsverket.se Du kan även kontakta Fredrik Sjödin, 076-128 61 43.

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Näringsdepartementets verksamhetsområde. Myndigheten har sitt huvudkontor i Kristinehamn och regionala kontor för elektriska anläggningar i Hässleholm, Kristinehamn, Stockholm och Umeå.