Skip to main content

Energimarknadsinspektionen har bett Elsäkerhetsverket att inspektera elanläggningar i Haparanda kommun.

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 15:38 CEST

Begäran är en följd av de åtgärder som Ekfors Kraft AB vidtagit mot Haparanda kommun och avser de belysningsanläggningar som kommunen har anslutit till sina nät. Även de anläggningar som Ekfors Kraft AB kopplade ifrån och som nu försörjs med reservkraft kommer att granskas.

 

Elsäkerhetsverket kommer att ha en inspektör på plats under eftermiddagen på tisdagen.

 

För mer information kontakta överinspektör Fredrik Sjödin på telefon 076-128 61 43 alternativt informationschef Ann-Charlotte Carlqvist, 070-509 65 00.