Skip to main content

Ett år fyllt av kunskapsbyggande

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2017 10:11 CET

Elsäkerhetsverkets årsredovisning 2016

Arbetet med nya regler för elsäkerhet har haft ett stort fokus under 2016. I årsredovisningen sammanfattar Elsäkerhetsverket sin verksamhet och redovisar året som har gått.

En mängd aktiviteter och ett utåtriktat arbete som involverat hela branschen kännetecknar Elsäkerhetsverkets arbete under 2016. Nytt register för elinstallationsföretag, tre helt nya föreskrifter klara för beslut, referensgruppsmöten och omfattande kommunikationsinsatser, är några av de stora uppdragen som omfattat genomförandet av elsäkerhetsreformen.

Året i korthet

Parallellt med det omfattande reformarbetet har, regeringsuppdrag, projektarbeten, reformerade EU-direktiv, behörighetshandläggning, tillsyn av elanläggningar och marknadskontroll av produkter, pågått. Bland annat beviljades 1378 personer behörighet att utföra elinstallationer, 99 produkter fick försäljningsförbud och 417 ärenden gällande tillsyn av elanläggningar avslutades.

Förutom nya elsäkerhetslagen har stora frågor i medierna varit bränder i balansbrädor, åsknedslag i robotgräsklippare, farliga pannlampor och pris för bästa webbplats i kategorin Samhällskommunikation (Web Service Award). Genomslaget i medierna ökade med 32 procent 2016 och 44 procent fler följer elsäkerhetsfrågor i Elsäkerhetsverkets sociala kanaler.

Första juli närmar sig…

Elsäkerhetsverket har senaste åren prioriterat kommunikation som ett viktigt verktyg inom analys, tillsyn, och marknadskontroll. Det visar sig på ett flertal sätt i organisationens dagliga arbete. Verksamhetsområdena överväger allt oftare inom vilka områden som myndigheten når bättre effekt via informationsaktiviteter jämfört med traditionell tillsyn och marknadskontroll. Kommunikation och transparens är också en förutsättning för att lyckas med införandet av den nya elsäkerhetslagen.

– Vi tycker inte att det räcker med att göra en lagändring. Det är minst lika viktigt att se till att alla berörda känner till de kommande förändringarna och att vi gör det lätt för både privatpersoner och företag att göra rätt, kommenterar Elisabet Falemo, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket.

Elsäkerhetsverkets årsredovisning 2016 finns att läsa på www.elsakerhetsverket.se/arsredovisningar

För mer information, kontakta:

Cia Edlund, kommunikationschef, cia.edlund@elsakerhetsverket.se
telefon 010-168 05 16

Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör