Skip to main content

Farlig hemmabiohögtalare återkallas

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2016 10:48 CET

Elsäkerhetsverket har beslutat att NetOnNet ska återkalla en hemmabiohögtalare som sålts till konsumenter och som kan ge elchock.

Högtalarens nätsladd saknar jord i ena änden där stickproppen sitter men har jord i andra änden (kontakten man ansluter i förstärkaren). Detta gör att man åsidosätter jordning. Den uppfyller inte heller kraven på isolation. Isolationsavståndet ska vara minst 4,0 millimeter för att hindra överslag men det är bara 0,8 millimeter. Vid överslag kan det finnas risk för elchock och brand.

– Plasten i vissa delar i högtalaren uppfyller inte heller kraven på motståndskraft mot eld utan kan bidra till brandspridning, säger Martin Gustafsson, inspektör vid Elsäkerhetsverket.

Har du köpt den här produkten?

Elsäkerhetsverket har beslutat att NetOnNet ska återkalla alla hemmabiohögtalare som sålts till konsumenter.

Om du äger denna produkt så bör du lämna tillbaka den till inköpsstället eller förstöra den. Elsäkerhetsverket har ålagt NetOnNet AB att varningsinformera.

Mer information om produkten finns under sidan om försäljningsförbud på www.elsakerhetsverket.se

Kontakt

Martin Gustafsson

Inspektör marknadskontroll       
       Telefon: 010-168 05 27
       E-post: martin.gustafsson@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund

Kommunikationschef       
       Telefon: 010-168 05 16
       E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör