Skip to main content

Farlig ledstrålkastare återkallas från konsument

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2017 09:49 CET

Foto: Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget iTrade AB ska återkalla en LED-strålkastare som kan ge personer som använder den elchock. Den avger även störningar som kan påverka annan utrustning.

LED-strålkastaren har alldeles för litet isolationsavstånd mellan den primära sidan (230 Volt) och berörbara delar (ytterhöljet). Avståndet är 0,1 mm där kravet är minst 1,4 mm. Nätkabeln till strålkastaren är också av fel typ. Det gör att det finns en risk för elchock när man tar i strålkastaren.

– LED-strålkastaren avger också störningar, både ledningsbundet och utstrålat. De ledningsbundna störningarna kan fortplanta sig i det elnät som den är ansluten i, vilket kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten, säger Martin Gustafsson, vid Elsäkerhetsverket.

Flera allvarliga brister

Ledningsbundna störningar som uppmätts på strålkastaren ligger 65,7 dB över gränsen för vad som är tillåtet. Även höga nivåer av utstrålade störningar uppmättes. Dessa låg 2,2 dB över gränsen. Utstrålade störningar kan påverka utrustning som finns i LED-strålkastarens närhet. LED-strålkastaren saknar också en godtagbar EU-försäkran och svensk bruksanvisning, vilket är ytterligare allvarliga brister.

Har du köpt den här produkten?

Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och att iTrade AB ska återkalla alla sålda enheter och är ålagda att varningsinformera.

Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka den till inköpsstället eller förstöra den.

Här kan du läsa mer om beslutet:

Beslut om försäljningsförbud

För mer information kontakta

Martin Gustafsson, inspektör vid Avdelningen för produkter, Elsäkerhetsverket 
e-post: martin.gustafsson@elsakerhetsverket.se
telefon: 010-168 05 27

Cia Edlund, kommunikationschef, Elsäkerhetsverket
e-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se
telefon: 010-168 05 16

Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör