Skip to main content

Farlig taklampa återkallas från konsument

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2017 08:53 CEST

En taklampa som sålts av Erikslunds Möbler AB har många allvarliga brister som gör den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska ta tillbaka alla sålda exemplar då det är en mycket hög risk för elchock eller brand.

- Taklampan är riktigt farlig, så farlig att vi tog ett tillfälligt försäljningsförbud direkt när vi tittade på den. Det är sällan vi gör det, men här fanns det anledning till att agera snabbt, säger Martin Gustafsson vid Elsäkerhetsverket.

Flera allvarliga brister
Taklampan är konstruerad på sådant vis att flera spänningsförande delar är direkt beröringsbara vilket kan resultera i en rejäl elchock. Taklampan saknar även EU-försäkran vilket också är en allvarlig brist.

Äger du den här produkten?
Om du äger denna taklampa så bör du lämna tillbaka den till inköpsstället eller förstöra den.

Företaget har inte vidtagit nödvändiga åtgärder
Erikslunds Möbler AB har getts möjlighet att vidta åtgärder utifrån det tidigare tillfälliga försäljningsförbudet, men eftersom detta inte har skett, fattar Elsäkerhetsverket istället beslut om att företaget ska varningsinformera och återta alla sålda taklampor. Detta beslut ersätter det tidigare tillfälliga försäljningsförbudet.

Mer information om produkten finns i Elsäkerhetsverkets försäljningsförbud. (länk finns även under resurslänkar)

För mer information kontakta:

Martin Gustafsson
Inspektör
010-168 05 27, 070-257 99 84
martin.gustafsson@elsakerhetsverket.se

Camilla Arnäs-Nielsen
Kommunikatör
010-168 05 83
camilla.arnas-nielsen@elsakerhetsverket.se

Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör. Från 1 juli 2017 börjar en ny elsäkerhetslag att gälla. Då kan alla kolla upp att det elföretag som man tänker anlita finns i ett register på Elsäkerhetsverkets webbplats.