Skip to main content

Guldfärgad LED-lampa återkallas från konsument

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 09:58 CEST

En LED-lampa som är märkt LED High Power Lamp är farlig och importören Outled.se ska återkalla alla sålda produkter. Lampan klarar inte de spänningsnivåer som kan förekomma i elnätet vilket gör att den kan bli farlig att ta i.

- Lampan har ingen som helst märkning och lampans yttre delar är allt för lätta att skruva loss, säger Ulf Johansson, inspektör vid Elsäkerhetsverket.

Flera faror

LED-lampan är så pass farlig att Elsäkerhetsverket har valt den grövre nivån av försäljningsförbud, med återtag från konsument. Skyddsglaset sitter inte fast ordentligt och kan lätt tas loss. Då kan man lätt komma åt den interna LED-modulen som ger ljuset. Den är i sin tur ansluten till farlig spänning.

- Det är en lockande och vacker lampa men den är farlig. Komponenterna i lampan som är anslutna till farlig spänning har inte isolerats tillräckligt bra från övriga delar i lampan, säger Ulf Johansson.

Isolationsavståndet som ska vara minst 4,6 millimeter enligt kraven är endast 1,0 millimeter.

Äger du denna produkt?

Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka den till inköpsstället eller förstöra den. Importören är ålagd att återkalla alla sålda produkter och att varningsinformera.

 

För mer information kontakta:
Ulf Johansson, inspektör marknadskontroll Elsäkerhetsverket
ulf.johansson@elsakerhetsverket.se
0550-851 45, 070-228 79 91

Per Hellström, informatör Elsäkerhetsverket
per.hellstrom@elsakerhetsverket.se
0550-851 35, 070-859 73 96

Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör