Skip to main content

Handel med farliga elprodukter via internet

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2013 08:11 CEST

Det förekommer handel via internet från länder utanför EU med elprodukter som är farliga för konsumenter. Elsäkerhetsverket ser allvarligt på problemet och har därför gjort en skrivelse till EU-kommissionen.

- Det är farligt och ett växande problem att elektriska produkter från andra länder utanför EU (Europeiska unionen) säljs via internet under oreglerade former till konsumenter, säger Elisabet Falemo, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket.

Oroliga konsumenter

Ett ökat antal oroliga konsumenter som köpt elprodukter via internet har vänt sig till Elsäkerhetsverket. Därför gjorde myndigheten under våren en marknadskontroll på bland annat USB-laddare och på LED-belysning som sålts via internet från länder utanför EU.

Myndighetens marknadskontroll visade att produkterna inte uppfyllde de krav som Sverige och EU ställer för att man ska få sälja dem på den svenska eller europeiska marknaden. LED-lamporna hade bristande eller inget skydd mot spänningsförande delar och var försedda med falsk CE-märkning. USB-laddaren uppfyllde inte något av de krav som Sverige och EU ställer när det gäller elektromagnetiska störningar.

- Om vi hade haft en svensk ekonomisk aktör som kunde ställas till svars under den lagstiftning som gäller inom EU, skulle dessa produkter ha fått försäljningsförbud med återtagande från konsument. Det är den allvarligaste formen av Elsäkerhetsverkets försäljningsförbud, säger Martin Gustafsson, inspektör vid Elsäkerhetsverkets produktavdelning.

Oreglerat inflöde

Det ökande problemet handlar om att det är ett helt oreglerat inflöde av elprodukter från flera delar av världen via internethandel. Dessa produkter marknadsförs i Europa utan att uppfylla de krav som EU ställer på elektriska produkter. Det finns ingen motpart att agera mot inom Europa eftersom den ekonomiska aktören, den som säljer varan, befinner sig utanför EU.

- Ingen myndighet kan agera för att förhindra att dessa produkter kommer in i Sverige i och med att det inte finns något lagstöd för att sätta försäljningsförbud eller kräva återtag från konsument, säger Martin Gustafsson.

- Ofta annonseras den här typen av produkter som CE-märkta eller anpassade till EU, via en webbsida med "svenskt utseende", Webbsidan är utformad på svenska och betalningen sker med svensk valuta. Därför förleds konsumenter att tro att produkten säljs av en svensk aktör och att den då uppfyller kraven som finns i Sverige och EU.

Krafttag nödvändigt

Elsäkerhetsverket vill understryka allvaret i frågan och att EU-kommissionen tar ett krafttag gällande problemet genom de internationella kontakter som finns.

- I väntan på bättre lagstiftning behövs en större medvetenhet hos konsumenterna om de risker som finns med att köpa elektriska produkter via internet, säger Elisabet Falemo.

 

För mer information kontakta

Martin Gustafsson, inspektör vid Elsäkerhetsverket
0550-85 143, 070-257 99 84
martin.gustafsson@elsakerhetsverket.se

Fredrik Kagerud, inspektör vid Elsäkerhetsverket
08- 508 905 46, 070-508 905 46
fredrik.kagerud@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund, informationschef vid Elsäkerhetsverket
0550- 851 36, 072-522 13 57
cia.edlund@elsakerhetsverket.se

 

 

Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör

Bifogade filer

PDF-dokument