Skip to main content

Låt rätt person göra elinstallationerna

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 15:06 CET

Det är ingen svårighet att köpa elinstallationsmaterial idag. Även livsmedelskedjor saluför armaturer, golvvärme och annan elektrisk materiel. Det är dock inte säkert att du som lekman får installera materielen som du köpt.

– För de flesta elarbeten krävs att den som utför arbetet är yrkesman, det vi i dagligt tal kallar elektriker eller behörig elinstallatör. Om en yrkesman ska göra jobbet måste denne vara anställd hos någon som är behörig elinstallatör, säger Fredrik Sjödin, överinspektör vid Elsäkerhetsverket.

Reglerna kan tyckas byråkratiska men elektricitet kan vara farligt om den installeras på fel sätt.

– Häromåret inträffade till exempel en tragisk olycka där en felaktig installerad handdukstork blev strömförande och en person omkom. Dödsolyckor har även inträffat till följd av skadade så kallade skarvuttag utomhus, fortsätter Fredrik Sjödin.

Var inte hobbyelektriker

Som lekman är det inte mycket du faktiskt får göra när det gäller elarbeten. Du får byta befintligt uttag och strömställare i torra utrymmen till likadana när det gått sönder och om du har kunskap om hur man gör. Det är även tillåtet att montera eller byta en befintlig armatur om den sitter i ett torrt utrymme.

Exempel på arbeten som måste utföras av behörig elinstallatör är; installation av golvvärme för 230 V eller infällda spotlights för 230 V, dragning av installationsrör i vägg, montage av dosor och klamring av kablar för fast anslutning.

För mer information besök www.elsakerhetsverket.se eller kontakta Fredrik Sjödin på 076-128 61 43.

Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör