Skip to main content

LED-lysrör kan ge elchock och återkallas från konsumenter

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2013 09:20 CEST

Med anledning av ett farligt LED-lysrör som finns på marknaden har Elsäkerhetsverket beslutat att importören Ljustema i Helsingborg AB ska återkalla alla sålda produkter. Röret kan bli spänningsförande och medföra elchock.

-  Vår marknadskontroll visar att LED-lysröret har allvarliga brister som kan medföra personskador, säger Katarina Olofsson, inspektör vid Elsäkerhetsverket. På det provade röret fick man en elchock om man rörde vid den ena fria änden, om andra änden av röret sattes i armaturen först.

Okänt varumärke
LED-lysrörets varumärke är okänt men importören Ljustema i Helsingborg AB måste återkalla alla sålda produkter. Elsäkerhetsverkets kontroll visar att isolationsavstånd mellan spänningsfarliga delar och höljet som är i metall är bristfälligt. Avståndet mättes upp till 1,2 millimeter och kravet är minst 4,6 millimeter. Enbart grundisolerade ledare ligger i direkt kontakt med höljet.

All märkning saknas
Instruktioner för säker användning saknas samt all märkning av produkten. När LED-lysröret spänningsprovats så sker överslag vilket inte ska kunna ske. I och med att ändarnas kontaktstift är kortslutna parvis, så uppstår det en kortslutning mellan fasen och nollan i de fall att LED-röret läggs in i en armatur som är avsedd för vanliga lysrör. 

Äger du den här produkten?
- Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den, säger Katarina Olofsson. Vi har ålagt importören att återkalla alla sålda LED-lysrör och att varningsinformera.

Mer information om produkten finns på Elsäkerhetsverkets webbplats
www.elsakerhetsverket.se

För mer information kontaktaKatarina Olofsson, inspektör vid Elsäkerhetsverket katarina.olofsson@elsakerhetsverket.se
0550-851 44, 070-256 85 93

Cia Edlund, informationschef vid Elsäkerhetsverket
cia.edlund@elsakerhetsverket.se
0550-851 36, 072-522 13 57


Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör

Bifogade filer

PDF-dokument