Skip to main content

LED-strålkastare återkallas från konsument

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2017 11:29 CET

Foto: Elsäkerhetsverket

De brister som Elsäkerhetsverket har upptäckt är bland annat att jordkabeln är inte ansluten, att produkten tar in vatten samt har dålig mekanisk hållfasthet. Produkten saknar även EU-försäkran och märkning som exempelvis tillverkare och typbeteckning.

Har du köpt den här produkten?

Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och att Sunshineled AB ska återkalla alla sålda produkter. Om du äger denna LED-strålkastare bör du lämna tillbaka den till inköpsstället eller förstöra den. Elsäkerhetsverket har ålagt företaget att varningsinformera.

LED-strålkastaren är av fabrikat YCG. Se bild på förpackning.

Läs försäljningsförbudet i sin helhet.

För mer information kontakta

Thomas Nilson, inspektör vid Avdelningen för Produkter, Elsäkerhetsverket
thomas.nilson@elsakerhetsverket.se
Telefon 010-168 05 28

Cia Edlund, kommunikationschef vid Elsäkerhetsverket
cia.edlund@elsakerhetsverket.se
Telefon 010-168 05 16

Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör