Gå direkt till innehåll
Foto: Mostphotos köpa elarbeten i hemmet
Foto: Mostphotos köpa elarbeten i hemmet

Pressmeddelande -

Mer information i butiker kan minska obehöriga elinstallationsarbeten

Elsäkerhetsverket har genomfört en undersökning bland Sveriges bostadsägare om kunskaper, erfarenheter och attityder till obehörigt elinstallationsarbete. Den visar att de allra flesta som gjort elinstallationsarbeten utan behörighet hade avstått, eller åtminstone tvekat att göra arbetet själv, om de fått information om behörighetskravet vid köpet.

Den vanligaste källan till information är butiken

Fyra av tio bostadsägare har köpt någon form av elmateriel det senaste året. De vanligaste inköpsställena är byggvaruhus och fackhandel och informationen inför köpet inhämtas oftast i själva butiken. Den information som köparen efterfrågar handlar oftast om produktens funktion och hur den ska installeras.

I 3 av 10 hushåll sker obehörigt elinstallationsarbete

Det är vanligt att någon i ett hushåll utför elarbeten i den egna bostaden. De personer som utför elarbeten själva är i huvudsak män (91 procent), i medelåldern (40-59 år) och bor i villa. De flesta elarbeten som utförs kräver dock inte behörighet, men det förekommer. Undersökningen visar att obehörigt elinstallationsarbete förekommer i 3 av 10 hushåll.

De vanligaste obehöriga elinstallationsarbetena som utförs av någon i det egna hushållet är fast anslutning av lampor, installation av nya strömbrytare och uttag, men också kabeldragning och installation av dosor med mera förekommer.

Bostadsägare vill göra rätt!

Undersökningen visar att de allra flesta av dem som gjort obehöriga elinstallationsarbeten (cirka tre av fyra) skulle avstå eller åtminstone tveka att göra det igen, om det gavs information om detta vid köptillfället.

- Det är oerhört positivt att se att bostadsägare vill ha information om vad de ska tänka på i samband med köp av installationsmateriel och att mer information skulle påverka konsumenten på ett sådant sätt som kan leda till minskat obehörigt elinstallationsarbete. Nu ska vi arbeta vidare med vad som är bästa vägen framåt tillsammans med återförsäljare och andra berörda, fortsätter Kim Reenaas, chef för Avdelningen för Produkter vid Elsäkerhetsverket.

Elsäkerhetsverket bjuder in till fortsatt dialog

Den 23 maj kommer Elsäkerhetsverket att anordna en träff med representanter för butikskedjor och handeln för att diskutera resultatet av undersökningen och vilken typ av insatser som skulle kunna leda till ökad informationsgivning i samband med försäljning av installationsmaterial.

Om undersökningen

Undersökningen om bostadsägares kunskaper, erfarenheter och attityder är en del i det regeringsuppdrag som Elsäkerhetsverket ska överlämna senast den 30 juni 2017. Undersökningen som utfördes av Ipsos mellan 5-13 april omfattade bostadsägare i hela landet i ålder 25 år eller äldre. Totalt svarade 1001 personer på undersökningen.

Hela resultatet av undersökningen finns under relaterat dokument "Undersökning bostadsägare och elarbeten i hemmet"

Läs mer om regeringsuppdraget 

För mer information kontakta:

Kim Reenaas, chef för Avdelningen för Produkter vid Elsäkerhetsverket
kim.reenaas@elsakerhetsverket.se
Telefon 010-168 05 03

Cia Edlund, kommunikationschef vid Elsäkerhetsverket
cia.edlund@elsakerhetsverket.se
Telefon 010-168 05 16

Ämnen

Taggar


Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör. Från 1 juli 2017 börjar en ny elsäkerhetslag att gälla. Då kan alla kolla upp att det elföretag som man tänker anlita finns i ett register på Elsäkerhetsverkets webbplats. 

Presskontakt

Cia Edlund

Cia Edlund

Presskontakt Kommunikationschef 010-168 05 16

Sandra Hjelm

Presskontakt Kommunikatör 010-168 05 17

Relaterat material