Skip to main content

Mycket farlig lampa får försäljningsförbud

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2018 07:36 CEST

Foto: Elsäkerhetsverket

En lampa med kattdesign får försäljningsförbud av Elsäkerhetsverket. Enligt den tekniska undersökningen kan du komma åt spänningsförande delar och därmed utgör produkten en stor risk för ditt och dina barns liv.

Lampans utseende, en rosa katt, gör att den också riktar sig till barn som kan lockas till lek vilket heller inte är tillåtet för elektriska produkter. Kraven på lampor för barn är hårdare med tanke på säkerheten. Om en lampa har ett utseende som möjligtvis kan uppmuntra barnet att vilja leka med den ska det finnas en särskild varningsinformation om detta, vilket denna lampa saknade. Tillverkaren är Gilbert Trading i Jönköping AB.

  • Våra undersökningar visar att ett barn om dagen skadas på grund av el. Säkra produkter och anläggningar är grunden för ett säkert användande av el, men också kunskap. Mitt bästa tips är att följa Elsäkerhetsverkets köpråd och prenumerera på våra försäljningsförbud säger Kim Reenaas, chef för Avdelningen för produkter vid Elsäkerhetsverket.

    Har du köpt denna lampa ska du genast sluta använda den och lämna den tillbaka till inköpsstället. Om du kommer åt spänningsförande delar riskerar du att få en elchock. Elchock kan leda till allvarliga personskador och i värsta fall dödsfall.
    Ett känt försäljningsställe av denna lampa är GeKås i Ullared.

Elsäkerhetsverkets köpråd

  • Kontrollera att produkten är CE-märkt och har en bruksanvisning på svenska.
  • Kontrollera att produkten är gjord för att användas i Sverige.
  • Kontrollera att produkten går att använda för det som du har tänkt.
  • Kontrollera att det finns kontaktuppgifter om du har frågor om produkten.
  • Om du efter köpet upptäcker fel på produkten ska du sluta använda den och se till att ingen annan kan göra det heller. Kontakta säljaren eller tillverkaren om felet.

För mer information kontakta

Kim Reenaas, chef för Avdelningen för produkter, Elsäkerhetsverket Telefon: 010-168 05 03
E-post: kim.reenaas@elsakerhetsverket.se

Sandra Hjelm, kommunikatör, Elsäkerhetsverket Telefon: 010-168 05 17
E-post: sandra.hjelm@elsakerhetsverket.se

Länk till försäljningsförbudet av kattlampan

Läs mer om våra försäljningsförbud och elektriska produkter

Länk till försäljningsförbudet av kattlampanElsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör. Från 1 juli 2017 börjar en ny elsäkerhetslag att gälla. Då kan alla kolla upp att det elföretag som man tänker anlita finns i ett register på Elsäkerhetsverkets webbplats.