Skip to main content

Nytt förslag om prov för elinstallatörer

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 09:14 CEST

Elsäkerhetsverkets uppdrag att ta fram en förstudie om möjligheten för elinstallatörer att få behörighet genom prov är klart. Verket föreslår en försöksverksamhet där egen personal utför examinationen.

På uppdrag av regeringen har Elsäkerhetsverket tagit fram en förstudie om hur man skulle kunna göra det möjligt att genomföra ett prov för att erhålla behörighet som elinstallatör. Möjligheten ska ses som ett komplement till de krav som finns i dag på att ge in handlingar som styrker teoretisk och praktisk kompetens.

Förslaget till provverksamhet innehåller en teoretisk del som är IT-baserad och ett praktiskt prov i laborationsmiljö. Tanken är att samarbeta med de utbildningsanordnare som sedan tidigare har ändamålsenliga lokaler.

Möjlighet för fler

- De personer som vill skaffa sig behörighet som elinstallatör och som av olika anledningar inte har möjlighet att lämna in handlingar som styrker genomförd utbildning eller praktik, ska få möjlighet att styrka samma kunskaper genom att göra ett prov, säger Elisabet Falemo, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket. Vår förstudie visar att det är fullt möjligt att få till ett flexiblare system som samtidigt verkar för en hög elsäkerhet.

Anpassat till teknikutvecklingen

Elsäkerhetsverket ser flera fördelar med att reglera provets innehåll i en myndighetsföreskrift. Dels kan det enkelt anpassas till den tekniska utveckling som sker inom elinstallationsområdet och dels till de föreskrifter som verket utfärdat när det gäller krav på utförande av starkströmsanläggningar. Kostnaden för provet beräknas bli 5 000-10 000 kronor, att jämföra med dagens teoretiska utbildning för ABL-behörighet som kan kosta runt 50 000 kronor.

Förstudien innehåller även en analys av möjligheten att låta externa personer förordnas som provförrättare för Elsäkerhetsverkets räkning. Om försöksverksamheten faller väl ut så blir ett prov med externa examinatorer en naturlig utveckling.

Se hela förstudien i pdf-dokumentet i anslutning till detta pressmeddelande.

 

För mer information kontakta:

Klas-Göran Sundvall, teknisk expert, Elsäkerhetsverket,

klas-goran.sundvall@elsakerhetsverket.se
telefon 0550-851 23, 070-308 81 53

Cia Edlund, informationschef, Elsäkerhetsverket,

cia.edlund@elsakerhetsverket.se
telefon 0550-851 36, 072-522 13 57

Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör

Bifogade filer

Word-dokument