Skip to main content

Så blir din sommar elsäker

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 08:59 CEST

Risken för allvarliga elolyckor är som störst under sommaren. Sol, vind, vatten och temperaturskillnader sliter på elprodukter och kablar. Lättklädda semesterfirare i kombination med felaktig elhantering är en hög riskfaktor.


Att risken för elolyckor ökar sommartid har flera orsaker.

- Folk är ofta är lättklädda och kanske till och med barfota när de står ute i trädgården och gör saker som att slipa dörrar eller använda elgrillen. Det gör att det blir större risk för allvarliga skador om något blir fel på den utrustning de använder, säger Fredrik Sjödin, överinspektör vid Elsäkerhetsverket.

Se upp med elektriska trädgårdsredskap

Vid användning av elprodukter utomhus, till exempel häcksaxar, elgrillar, våffeljärn, eller belysning ska alltid skyddsjordade uttag användas och dessa ska gärna vara skyddade av en jordfelsbrytare.

- Anslut aldrig produkter som används utomhus till uttag inomhus. Många drar förlängningssladdar inifrån och ut, speciellt i sommarstugan där man kanske saknar eluttag utomhus. Det kan vara förenat med livsfara, säger Fredrik Sjödin.

Produkter som är avsedda att användas utomhus ska alltid anslutas till uttag som är monterade utomhus. Utomhusuttag har alla de nödvändiga skyddsfunktioner som krävs för den typen av produkter. Dessutom finns risken att sladdar och kablar kläms i dörrar och fönster. Det är också viktigt att kontrollera att kablar och stickproppar är hela innan du använder dem. Sol, vind, vatten och temperaturskillnader sliter på sladdarna och med tiden kan de gå sönder.

Jordfelsbrytare kan rädda liv

I nya hus finns det jordfelsbrytare. De löser ut och bryter strömmen direkt om en elapparat går sönder. Många äldre hus saknar dock jordfelsbrytare.

- För de som inte har möjlighet att installera jordfelsbrytare finns det portabla jordfelsbrytare att använda. Det är en billig livförsäkring, säger Fredrik Sjödin.

Det är viktigt att ta för vana att prova sin jordfelsbrytare med jämna mellanrum. På tryckknappen som finns på jordfelsbrytaren står det hur ofta du ska trycka på den. Slår den ifrån fungerar den som den ska.

Följ bruksanvisningen

- På sommaren kan det vara lockande att plocka ut exempelvis musikanläggningar och kylskåp. Vill man vara säker ska man aldrig använda elektriska apparater utomhus om de inte är avsedda för ändamålet. Läs noggrant igenom bruksanvisningarna och använd produkterna på det sätt tillverkaren har sagt, uppmanar Fredrik Sjödin.

Egna lösningar när det gäller elektricitet till pooler och dammar kan vara förenat hög elolycksfallsrisk. El och vatten är en livsfarlig kombination. Fråga en elinstallatör om du är osäker på vad som gäller.

 

Tips:

Har du inte jordfelsbrytare – skaffa en portabel.

Anslut aldrig produkter som används utomhus till uttag inomhus.

Använd inte sladdar för inomhusbruk utomhus.

Använd aldrig kabelvindor med sladden upprullad. Den kan bli varm inuti.

Kontrollera kablar och stickproppar innan du använder dem.

Använd inte förlängningssladdar som saknar petskydd.

Dra inte sladdar så att de kan orsaka fallolyckor och dra ur sladden till elgrillen när du grillat klart.

För mer information kontakta:
Fredrik Sjödin, överinspektör vid Elsäkerhetsverket, fredrik.sjodin@elsakerhetsverket.se, 0550-851 90, 076-128 61 43

eller
Per Hellström, informatör vid Elsäkerhetsverket, 0550-851 35, 070-859 73 96

Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör

Bifogade filer

PDF-dokument