Skip to main content

Säker julbelysning

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 14:08 CET

Inför jul ökar försäljningen av belysning markant. Det gäller både inomhus- och utomhusbelysning. En tredjedel av den belysning som Elsäkerhetsverket testar får försäljningsförbud. Vilka är då de vanligaste felen?

Av den belysning som Elsäkerhetsverket köper in i sin marknadskontroll förbjuds var tredje produkt till vidare försäljning. När det gäller just julbelysning så är de vanligaste orsakerna till förbudet att det saknas dokumentation och märkning. Exempelvis ska det finnas en bruksanvisning på svenska. Produkten ska också vara CE-märkt och vara IP-klassad om den är avsedd för utomhusbruk. Men även andra fel som att kabeln är för tunn är vanligt, viket kan innebära risk för överbelastning och därmed brandfara.

Vad kan hända?

Om du skulle använda en ljusslinga för inomhusbruk till granen utomhus så kan det innebära direkt livsfara. Slingan är inte byggd för att tåla vatten och kyla. Isoleringen klarar inte av vårt klimat och skyddshöljet kommer att vittra sönder vilket gör att de spänningsförande ledningarna blottas. Kommer du i kontakt med dessa så kan du få en elchock som i värsta fall kan leda till döden.

Omärkta produkter kan leda till att exempelvis fel lampor används som i sin tur kan leda till att det blir för varmt. Om produkten då används i närheten av brännbart material kan det börja brinna.

Kolla märkningen

Det är bra om du som konsument alltid är uppmärksam på att kontrollera produktens märkning. Att exempelvis adventsljusstaken är CE-märkt betyder att tillverkaren intygar att den följer de säkerhetskrav som finns idag. Ska du ha belysningen utomhus är det också viktigt att du köper en produkt som är avsedd för att användas ute. Detta ska stå på produkten och du bör också se efter att produkten har rätt IP-klassning. IP, International Protection, är en klassificering som används för att tala om vilka påfrestningar produkten tål. För utomhusbruk krävs oftast IP 44 för att skydda mot väta. Du hittar mer information om IP-klasser på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Vems är ansvaret?

Tänk på att du som bostadsägare också ansvarar för en starkströmsanläggning. Du ska se till att de elinstallationer och elektriska produkter som används är i gott skick och används på rätt sätt. Detta är viktigt både för din egen andras säkerhet.

 

För vidare frågor kontakta Martin Gustafsson, Inspektör marknadskontroll, tel. 070-257 99 84.

Mer information hittar du på www.elsakerhetsverket.se.

Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör