Skip to main content

Säkra infravärmare

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2010 08:00 CEST

Det finns två typer av installationer av infravärmare. En variant är med jordad stickpropp, den andra varianten är en fast installerad infravärmare.

 

– En infravärmare med stickpropp får du installera själv medan en infravärmare med en fast anslutning måste monteras av en behörig elinstallatör, säger Martin Gustafsson vid Elsäkerhetsverket. Är du osäker på vad du får göra själv bör du fråga om råd i butiken som säljer produkten eller kontakta en elinstallatör.

 

Läs bruksanvisningen
Innan du monterar en infravärmare med stickpropp är det viktigt att du läser bruksanvisningen. Där står det till exempel hur långt ifrån fasta ytor som infravärmaren får monteras. Följ tillverkarens anvisningar så undviker du tillexempel överhettning som kan leda till brand.

 

– Ett tips är att läsa bruksanvisningen innan du köper produkten, fortsätter Martin Gustafsson. Du bör till exempel kontrollera att infravärmaren har den effekt som krävs för att få önskad temperatur.

 

Jordfelsbrytare
Se till att uttaget skyddas av en jordfelsbrytare. En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om till exempel ett hölje eller en elektrisk produkt blir spänningsförande och minskar risken för att någon i din närhet skadas av el. Om uttaget inte skyddas av en jordfelsbrytare finns det portabla modeller att köpa.

Kontrollera märkning
De flesta nyare elektriska produkter ska vara CE-märkta. Genom CE-märket visar tillverkaren eller importören att produkten uppfyller grundläggande hälso- och säkerhetskrav.

Alla elektriska produkter som ska användas utomhusbruk ska uppfylla särskilda krav för att klara fukt och kyla. Symbolen du ska leta efter består av bokstäverna ”IP” kombinerat med två siffror där 68 är det högsta värdet. För att produkten ska vara godkänd för utomhusbruk ska den vara märkt med IP 44 eller ett högre siffervärde.

 

För mer information besök www.elsakerhetsverket.se eller kontakta Martin Gustafsson på telefon 070- 257 99 84.

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Näringsdepartementets verksamhetsområde. Myndigheten har sitt huvudkontor i Kristinehamn och regionala kontor för elektriska anläggningar i Hässleholm, Kristinehamn, Stockholm och Umeå.

Bifogade filer

Word-dokument