Skip to main content

Säkra produkter – säljarens ansvar

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2011 13:14 CEST

Elsäkerhetsverkets marknadskontroll av elektriska produkter kan få stora konsekvenser för små och medelstora näringsidkare. Det är nämligen den som säljer en produkt som ansvarar för att produkten uppfyller gällande krav.

– Alla näringsidkare, de som tillverkar, importerar eller säljer elektrisk materiel har också ansvar för att produkterna är säkra och CE-märkta enligt de krav som ställs på dem, säger Susanne Sundström vid Elsäkerhetsverket.

Samma ansvar gäller alla, oavsett storlek på företaget. Det innebär att en livsmedelsaffär som endast säljer några få elektriska produkter har lika stort ansvar för sina produkter som en stor elgrossist. Om Elsäkerhetsverket hittar en produkt som inte uppfyller kraven som ställs på produkten kan verket förbjuda fortsatt försäljning av den. Är bristerna mycket allvarliga kan verket också fatta beslut om försäljningsförbud med återtagande från konsument, vilket bland annat innebär att varningsannonsering måste göras.

– Vid ett försäljningsförbud kan det vara försäljningsstället där produkten köptes in som faktureras för kostnader som Elsäkerhetsverket haft för inköp och provning. De här kostnaderna kan vara betydande och få stora konsekvenser för ett litet företag, fortsätter Susanne.

För att förenkla arbetet för alla inblandade i handelsledet finns det på Elsäkerhetsverket webbplats en enkel folder för nedladdning (elsakerhetsverket.se/sv/Publikationer/Publikationsshop). I den finns några enkla råd och exempel på checklistor för den som säljer elektrisk materiel. Fördjupad information finns också att hämta på webbplatsen.

För mer information, kontakta Susanne Sundström, 070-269 92 43 eller Martin Gustafsson, 070-257 99 84.

Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör