Skip to main content

Särskild tillsyn av regionnät avslutad

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 11:28 CET

Efter det omfattande elavbrottet som inträffade i norra Storstockholm den 31 maj 2009 beslutade Elsäkerhetsverket att göra ett särskilt tillsynsprojekt gällande regionnät. Projektet är nu avslutat.

Totalt har cirka 25 stationer i storstadsområden Stockholm, Göteborg och Malmö besökts. Målet har varit att identifiera förekommande brister i första hand i stationsanläggningar med uppspänningsnivåer 130-40 kV som är anslutna till luftledningar över tätbebyggda områden.

Stationsanläggningarna i gott skick
Efter att projektet har avslutats är den samlade bedömningen att, i förhållande till respektive anläggnings ålder och funktion, de är i gott skick med ett mindre antal brister. Bristerna handlar om lösa oanslutna, oisolerade ledningsparter i olika delar av kontrollanläggningar, till exempel kontrollskåp som innehåller reläskyddssystem och annan styrutrustning.

–      I en stationsanläggning upptäcktes en allvarlig brist som egentligen inte tillhörde de delar som tillsynsprojektet omfattade. I samband med entreprenadarbeten upptäcktes kabelgravar som gick under ett stationsstaket där det utan problem skulle gå att ta sig in på stationsområdet, säger Anders Petersson vid Elsäkerhetsverket.

Viktigt att titta på felbortkopplingssystem
I några fall, där stationsanläggningen har ett delat ägaransvar, är stationsunderhållet i de gemensamma delarna eftersatt. Det är ansvarsområdena för kontroll och underhåll inom stationsanläggningen som verkar oklara.

–      En viktig slutsats i det här projektet är att vi vid vår återkommande tillsyn av elnätägare bör lägga ännu mer fokus på stationsanläggningarnas felbortkopplingssystem, avslutar Anders Petersson.

 

 

Läs mer på www.elsakerhetsverket.se, där även rapporten finns att ladda ner. Det går även bra att kontakta Anders Petersson, telefon 073-059 45 68.