Skip to main content

TV-spel saknar information enligt lagkrav

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 08:08 CET

Elsäkerhetsverket har fått kännedom om att vissa återförsäljare säljer elektriska produkter såsom TV-spel, surfplattor och mobiltelefonladdare utan svensk bruksanvisning och utan ”svensk” stickpropp, vilket är olagligt.

Enligt Produktsäkerhetslagen ska elektriska produkter vara försedda med väsentlig information som är avsedd för produktens ändamål. Produkter som ska användas i Sverige ska ha information som är skriven på svenska och en ”svensk” stickpropp. Efter tips från allmänheten har Elsäkerhetsverket kontrollerat ett antal TV-spel, surfplattor och mobiltelefonladdare, där det saknas ”svensk” stickpropp och där användningen av reseadapter kan leda till risk för elchock när man ansluter produkten till eluttaget.

- Man kan tro att alla kan engelska men så är inte fallet, därför måste viktig säkerhetsinformation finnas på svenska, säger Katarina Olofsson, inspektör vid Elsäkerhetsverket.

- Många utländska modeller är billigare och köps därför in av grossister och återförsäljare utan att de kontrollerar att det finns en svensk bruksanvisning när de ska sälja produkten på marknaden, säger Katarina Olofsson. Många köper mer av den här typen av produkter i juletid. Vi vill göra konsumenterna uppmärksamma på den här faran och rekommenderar att man ställer frågor om svensk bruksanvisning och ”svensk” stickpropp där man köper produkterna.

Elsäkerhetsverket uppmanar alla återförsäljare att endast sälja produkter med svensk bruksanvisning och med ”svensk” stickpropp. Myndigheten ser allvarligt på problemet och planerar att gå vidare med en större marknadskontroll på området som kan leda till försäljningsförbud.

För mer information kontakta:
Katarina Olofsson, inspektör vid Elsäkerhetsverket
0550-851 44, 070-256 85 93

Fredrik Kagerud, inspektör vid Elsäkerhetsverket
08-508 905 46, 070-508 37 46

Cia Edlund, informationschef vid Elsäkerhetsverket
0550-851 36, 072-522 13 57

Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör

Bifogade filer

PDF-dokument