Skip to main content

Två omkom i elolycka 2016

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2017 08:36 CET

Foto: Mostphotos

Dödsfall på grund av el har de senaste tio åren varierat mellan 0-5 personer per år. Elsäkerhetsverkets statistik för 2016 visar att två personer omkom i samband med ett kraftledningsarbete.

Trots att elsäkerheten är hög i Sverige sker ibland elolyckor med tragiskt utgång. 2016 års statistik visar att två personer omkom då de arbetade med att bygga om en kraftledning mellan Lesjöfors och Fredriksberg. Båda montörerna kom i kontakt med en spänningsförande ledning och fick 30 000 volt genom kroppen.

Dödsolyckor där luftledningar varit inblandade har dock sjunkit rejält senaste femtio åren. Mellan 1972 – 1981 var luftledningar inblandade i 45 elolyckor med dödlig utgång. De senaste tio åren har fem dödsfall inträffat med luftledningar inblandade.

Annars har den vanligaste orsaken till elrelaterade dödsolyckor senaste tio åren varit att privatpersoner fått ström i sig när de klättrat på en tågvagn eller vistats på spårområden och kommit i kontakt med ledningar och kontaktskenor. 14 personer har omkommit av den anledningen*.

Säkerhetskultur viktigt

För den som är yrkesverksam inom el har arbete med rutiner, kompetens, ständiga riskbedömningar, dokumentation och kontroll före ibruktagning, utvecklat ett systematiskt arbetssätt som tillsammans med god säkerhetskultur har gett ett positivt resultat över tid. Kunskapen om elinstallationer och elektrisk materiel behöver även öka hos privatpersoner. Elsäkerhetsverket ser att elinstallationer av "hemmafixare" orsakar både elolyckor och elbränder i samhället.

– El är farligt och oavsett om man arbetar med el eller använder el så bör elektricitet hanteras med respekt. Den som arbetar med el ska göra en riskbedömning innan arbetet påbörjas och vidta nödvändiga åtgärder för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt. För privatpersoner gäller det att anlita en behörig elinstallatör och inte försöka göra jobbet själv. Man måste vara medveten om att man är ansvarig för sin egen elanläggning, säger Lars Jansson som handlägger statistiken kring elolyckor på Elsäkerhetsverket.*

* Rapport Elolyckor 2015, Elsäkerhetsverket.

Fakta

  • Elsäkerhetsverket har uppgifter om elolyckor med dödlig utgång sedan 1898.
  • Senaste 10 åren har antalet dödsolyckor relaterade till el varit 0-5 per år.
  • Arbetsgivare är skyldiga att anmäla elolyckor och tillbud till Arbetsmiljöverket som i sin tur anmäler till Elsäkerhetsverket.
  • Elnätsföretag är skyldiga att anmäla elolyckor direkt till Elsäkerhetsverket.
  • Det totala antalet elolyckor har mer än halverats på 30 år.
  • Elolycksfallsrapporten för 2016 publiceras under våren.
  • 1 juli 2017 börjar en ny elsäkerhetslag att gälla. Läs mer på www.elsakerhetsverket.se/nyaregler.

Elsäkerhetsverkets tidigare elolycksfallsrapporter finns att ladda ner på http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/Elolyckor/Elolycksfallsrapporter/

För mer information kontakta

Lars Jansson
Elinspektör
Telefon: 010-168 05 43
E-mail: lars.jansson@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund
Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-mail: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör