Skip to main content

Uppfyller nya lysrör gällande lag?

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2009 10:22 CEST

Ett sätt att spara energi är att byta ut befintliga glödlampor mot lågenergilampor, något som normalt sett är problemfritt. Men även för de traditionella lysrören dyker det upp alternativ på marknaden.

De nya typerna av lysrör arbetar dels med högre frekvenser och dels med LED-lysrör. LED-lysrören är inte traditionella lysrör. De är uppbyggda med lysdioder som ljuskälla men utformade på sätt att de passar in i befintliga lysrörsarmaturer. Tanken är att man i befintliga lysrörsarmaturer ersätter det traditionella lysröret mot en av dessa nya alternativa ljuskällor.

En näringsidkare som placerar en produkt på marknaden är skyldig att ta ansvar för produkten, bland annat genom CE-märkning. Om två CE-märkta produkter sätts samman så anses att en ny tredje produkt skapats. Denna tredje produkt ska näringsidkaren ta ansvar för och den ska CE-märkas. Detta gäller även när lysröret i en befintlig lysrörsarmatur ersätts med ett alternativ som armaturen från början inte var konstruerad för.

En lysrörsarmatur för så kallade T8 lysrör är optimerad för denna typ av ljuskälla och får helt andra karakteristika när en alternativ ljuskälla monteras. Ofta måste den befintliga armaturen modifieras genom att man tar bort eller ersätter glimtändare eller andra komponenter för att den ska fungera tillsammans med den nya ljuskällan. Vid denna modifiering upphör också den ursprungliga CE-märkningen att gälla och den som utfört ändringen är att betrakta som tillverkare och därmed ansvarig.

Uppfyller den nya produkten alla väsentliga krav för elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) ska man på nytt CE-märka produkten och ta fram en EG-försäkran och en teknisk dokumentation. Läs mer i Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2000:1.
- Om du funderar på att tillverka eller importera alternativa ljuskällor till T8 lysrör för att sälja vidare så bör du fundera ansvarsfrågan och informera dina kunder om vilket ansvar man ta på sig när man installerar nya typer av ljuskällor i befintliga armaturer, säger Susanne Sundström vid Elsäkerhetsverket. .

För mer information, kontakta Susanne Sundström på telefon 070-269 92 43 eller läs på www.elsakerhetsverket.se.