Skip to main content

Utredning av farliga spabadkar

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2015 11:24 CEST

EU:s samarbetsorganisation för elsäkerhetsmyndigheter där Elsäkerhetsverket ingår, varnar för farliga upplåsbara spabadkar som kan ge elchock. Ett antal tillbud har resulterat i en översyn och vägledning till importörer och tillverkare.

Under sommaren 2014 inkom uppgifter till flera marknadskontrollerande myndigheter i Europa (LVD AdCo - Low Voltage Directive Administrative Cooperation)om att konsumenter fått en elchock när de använt sina uppblåsbara spabadkar. I ett fall i Holland var det så illa att en person till och med förlorade medvetandet av elchocken. Ingen har omkommit och dessa modeller är nu tillbakadragna från marknaden. Olycksfallen föranledde dock undersökningar från flera länders myndigheter, däribland Elsäkerhetsverket i Sverige. Resultatet av undersökningen visar att vattenvärmaren var dåligt konstruerad och kunde gå sönder vilket då gjorde att badvattnet blev strömförande.

Se upp med standarden!

Vid undersökningen av olycksfallen kom utredningen fram till att vissa spabad uppfyllde kraven i den standard som finns, men trots det ändå var farliga. Därför har Holland även lämnat in en formell protest mot standarden EN 60335-2-60 som förväntas tas upp av den europeiska standardiseringsorganisationen under 2016.

- Om du är importör eller återförsäljare av uppblåsbara, tillfälliga bubbelbadkar eller utespa rekommenderar vi att ni läser den vägledning som tagits fram. I den står att man inte enbart kan förlita sig på den harmoniserade standarden EN 60335-2-60 när man tillverkar bubbelbadkar eller bubbelspa. En extra riskutvärdering måste göras för att säkerställa att badet är säkert, säger Katarina Olofsson, inspektör vid Elsäkerhetsverkets produktavdelning.

Brister trots EU-försäkran

Problemet med standarden handlar om att det finns brister i säkerheten kring kraven för dubbelisolering. Inte heller tillägget av en 30mA jordfelsbrytare anses höja säkerheten tillräckligt mycket, eftersom en jordfelsbrytare inte bryter strömmen förrän någon vidrört vattnet.

- Vi delar utredningens ståndpunkt om att de allmänna säkerhetskraven för ett bubbelbadkar inte uppfylls automatiskt bara för att kraven för dubbelisolering är uppfyllda. Något mer måste till för att försäkra sig om att badet är säkert. Detta ska också framgå av den EU-försäkran som tillverkaren ger, säger Katarina Olofsson

En mer detaljerad beskrivning av problemet framgår av den vägledning som tagits fram och finns på engelska.

För mer information kontakta

Katarina Olofsson, inspektör vid Elsäkerhetsverket, 
katarina.olofsson@elsakerhetsverket.se. 0550-851 44 eller 

Martin Gustafsson, inspektör vid Elsäkerhetsverket, martin.gustafsson@elsakerhetsverket.se, 0550-851 43

Cia Edlund, kommunikationschef vid Elsäkerhetsverket,

cia.edlund@elsakerhetsverket.se, 0550-851 36

Foto: Mostphotos

Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör