Skip to main content

Nationell lärarkonferens i Kalmar

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2010 11:58 CEST

Måndag den 25:e oktober samlas uppemot 180 skolledare och lärare för konferens i Kalmarsalen i Kalmar. Konferensen är en del av ett stort nationellt skolprojekt där syftet är att utveckla arbetssätt för att öka barn och ungdomars intresse och kunskap för naturvetenskap och teknik. Under dagen presenteras en arbetsmodell som tagits fram i Linköpings kommun med mycket goda resultat. Konferensen är en del av det nationella skolutvecklingsprojektet KNUT där Energikontor Sydost ingår som en part och också är nationell koordinator.

På måndag 25:e oktober i Kalmar träffas 180 lärare och anställda från skolor från hela sydöstra Sverige. De deltar i en nationell spridningskonferens som ska visa en arbetsmodell som tagits fram i syfte att öka barn och ungdomars  intresse och kunskap för naturvetenskap och teknik, från förskolenivå upp till och med årskurs nio. På konferensen presenteras den arbetsmodell som tagits fram inom skolutvecklingsprojektet Naturvetenskap och teknik i och utanför skolan i Linköping.

Uppdrag från 2008. Bakgrunden till konferenserna är att Linköping och Norrköping 2008 fick i uppdrag att starta ett projekt med syfte att utveckla arbetssätt för att öka intresse och kunskap inom naturvetenskap och teknik. Målet var att nå ända ut i klassrummet och att involvera elever, lärare, rektorer, näringsliv, universitetet, lärarutbildningar och andra intressenter. Projektet var ett samarbete mellan kommunerna i Linköpings och Norrköpings samt regionförbundet Östsam. Efter ett lyckat arbete med projektet så har det blivit upptaget i det stora nationella skolutvecklingsprojektet KNUT för att för ett nationellt spridningsområde.

KNUT-projektet. KNUT är ett samverkansprojekt mellan sju län i Sverige med målsättningen att utveckla undervisning och entreprenörskap om klimat och energifrågor i grund- och gymnasieskolan. Projektet startades under 2009 och leds av fyra regionala organisationer. I Sydost leds projektet av Kerstin Eriksson från Energikontor Sydost, som även är nationell koordinator för KNUT.

Fyra nationella konferenser. Konferensen är en av fyra spridningskonferenser som anordnas för skolutvecklingsprojektet Naturvetenskap och teknik i och utanför skolan. Övriga konferenser har varit/skall vara i Sundsvall (7 okt.), Borlänge (14 okt.) och Norrköping (12 nov.). Konferenserna ritkar sig till politiker, skolchefer, rektorer, lärare, förskollärare och andra intresserade.

För mer information, kontakta

Kerstin Eriksson, projektledare

Energikontor Sydost

Tel: 0491-880 69

Mob: 0706 20 83 07

E-post: kerstin.eriksson@energikontorsydost.se

ENERGIKONTOR SYDOST AB är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Vårt mål är minskad klimatpåverkan och ökad regional utveckling genom satsningar på förnybar energi och energieffektivisering. Arbetet utförs i nära samarbete med både privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, myndigheter och europeiska partners.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera